Είσοδος Επικοινωνία


Βεβαίωση Συντάξεων (για Φορολογική Χρήση)

Διαθέσιμη και για το φορολογικό έτος 2015
(Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015)Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού
Inform Pensioners who live abroadΟ δικτυακός τόπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%