Καταβολή συντάξεων χωρίς ανάγκη αιτήματος ταμειακής διευκόλυνσης
Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)
Πληρωμή Επικουρικών Συντάξεων του ΕΤΕΑ
Ημερίδες ενημέρωσης ασφαλισμένων ελληνικών και γερμανικών φορέων στην Αθήνα
 Περισσότερα...

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ.ΔΒ4Γ/οικ.20297/26-5-2016 εγγράφου, σχετικά με το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό της αντλίας έγχυσης ινσουλίνης
Αναλώσιμα υλικά συσκευής μέτρησης χρόνου προθρομβίνης (INR)
Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση δικαιολογητικών ως προς την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατ’εφαρμογή των διατάξεων του 69/2016 Π.Δ. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα»
Ανακαθορισμός του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
Υποβολή αιτημάτων ασφαλισμένων για διαβίβαση στο Κε.Σ.Υ.
 Περισσότερα...

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιανουαρίου 2016
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Δεκεμβρίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου διαγωνισμού (συλλογή προσφορών) για την Παροχή υπηρεσιών Συντήρησης του Λογισμικού Αντιικής Προστασίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΙΚΑ (ΟΠΣ-ΙΚΑ), καθώς και του Λογισμικού Επεξεργασίας Στατι...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) πυρίμαχων ντουλαπών φύλαξης αντιγράφων ασφαλείας των Πληροφοριακών Συστ...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω διαδικτύου) για την προμήθεια «31 Μηχανών καταμέτρησης και ελέγχου πλαστότητας χαρτονομισμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότε...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρόχειρου διαγωνισμού (συλλογή προσφορών) για τον «Έλεγχο των Οικονομικών αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ α) από την εταιρεία WHITE AND BLACK E.Π.Ε. για την χρονική περίοδο...
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ