Απάντηση σε δημοσιεύματα
Πρόσκληση για απογραφή εμμέσων μελών και αυτόματη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2016-2017
Στοιχεία σχετικά με την απαλλαγή μικροοφειλετών από την επιβολή του επιτοκίου στη ρύθμιση Ν. 4321/2015
Απαλλαγή μικροοφειλετών από προσαύξηση του επιτοκίου στη ρύθμιση των 100 δόσεων
 Περισσότερα...

Σχετικά με αποζημιώσεις μετακινήσεων αεροπορικώς για συνοδούς ασθενών
Σχετικά με τη χορήγηση επιθεμάτων
Σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για απόδοση δαπάνης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
Οδηγίες για αποζημίωση σκευασμάτων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
Αξιοποίηση του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας του άρθ. 142 του ν. 3655/2008
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 7 του ν. 4331/2015, σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών –τετραπληγικών. Κατάργηση της Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης.
 Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Διαγωνισμού, με συλλογή προσφορών, για την καθαριότητα των κτιρίων Αγ. Κων/νου 16 (ΙΚΑ-ΚΕΑΟ) και της Υποδ/νσης Αποθηκών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
3η Έκθεση Προόδου έτους 2015 Κ.Ε.Α.Ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Copyright © 2001-2015 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ