Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνάντηση Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης της Κίνας
'Εκδοση αποφάσεων συνταξιοδοτησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Σχετικά με το ΙΚΑ-ETAM Ζωγράφου
 Περισσότερα...

Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016
Διαχείριση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Τροποποίηση του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ.Α/3.8.10). Γνωστοποίηση των διατάξεων: α. των άρθρων 1 έως 4 του Κεφαλαίου Α της παραγράφου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 & β. του άρθρου 14 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4346/2015
Απόδοση δαπάνης για αντικατάσταση εξωτερικού επεξεργαστή ομιλίας κοχλιακού εμφυτεύματος και αναλώσιμα αυτού
Οδηγίες για την απόδοση δαπάνης συσκευών έγχυσης φαρμάκων
Εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΑΕΕ και για απόδοση δαπάνης παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ - Υποβολή αιτήσεων για Νοσηλεία στο εξωτερικό στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016
 Περισσότερα...

Διημερίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O.) 26-27.5.2016
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των κτιρίων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2016
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ