Απάντηση σε καταγγελία
Απάντηση σε καταγγελία
Σύσκεψη για το θέμα λειτουργίας Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Μήλο
Σχετικά με υποβολή ΑΠΔ
 Περισσότερα...

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2015
Απεικόνιση ΔΧ/2015 για τους προσληφθέντες μέχρι 31/07/2008 «παλαιούς» ασφαλισμένους των εντασσόμενων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων και Κλάδων ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ-Ε, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2015
Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις
Επιδόματα μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης σε Ε.Τ.Α.Α. & Ο.Α.Ε.Ε.
Επιδόματα μητρότητας με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλησης σε Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑ.Ν. - Τ.Σ.Α.Υ. - ΤΑ.Μ.Ε.Δ.Ε.) & Ο.Α.Ε.Ε.
 Περισσότερα...

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Μαίου 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πρ. Διαγ. με αντικείμενο την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού των τζαμιών των κτιρίων επί της οδού Αγ. Κων/νου 8 (ΙΚΑ), Αγ. Κων/νου 16 (ΙΚΑ-ΚΕΑΟ) και της Υποδ/νσης Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί της οδού Πειραιώς 167, Ρέντη
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
4η Έκθεση Προόδου έτους 2015 Κ.Ε.Α.Ο
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ