Χρόνοι έκδοσης - απονομών συντάξεων
Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Οφειλέτες - Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ και ρύθμιση οφειλών μέσω διαδικτύου
Ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας προς οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΚΕΑΟ - Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
Σχετικά με την αναζήτηση ποσών που χορηγήθηκαν σε συνταξιούχους ως οικογενειακά επιδόματα
 Περισσότερα...

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ. Καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ. Ρύθμιση Οφειλών μέσω διαδικτύου
Παρακράτηση ΦΜΥ κατά το έτος 2015
Κοινοποίηση διατάξεων και επικαιροποίηση οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης από τους επαγγελματίες οδηγούς λόγω συνταξιοδότησης
Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
 Περισσότερα...

Επιστολή Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε οφειλέτες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Αυγούστου 2014
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιουλίου 2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ