Περί των οργανωτικών αλλαγών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 2 Ιουνίου 2014
Πληρωμή Συντάξεων μηνός Ιουνίου
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
 Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πλήρωση μίας θέσης μέλους της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής)
Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση
Αξιολόγηση υπαλλήλων
«Πληρωμή Εξόδων Κηδείας μέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού »
Οδηγίες για την απόδοση δαπάνης διαλυμάτων περιτοναϊκής κάθαρσης και των εξαρτημάτων τους
Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.
 Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β' ΤΕΤΡ. 2014
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο πιθανής δαπάνης #60.000,00# € πλέον Φ.Π.Α. (73.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)...
Προκήρυξη από την Ε.Ε. επίσημου ανοιχτού διαγωνισμού προτάσεων σεναρίου για τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας, με χρηματικό έπαθλο και καταληκτική ημ/νία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε.,την 17/08/14
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ