Απάντηση σε δημοσιεύματα για την ταμειακή επάρκεια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α.
Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών
 Περισσότερα...

Α. Κοινοποίηση του άρθ. 2 παρ. 5α του ν. 4002/2011, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθ. 62 του ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά το δικαίωμα επιλογής της σύνταξης που θα περιοριστεί - μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο – στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος Ν. 3163/55 από ίδιο δικαίωμα»...
Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων για την ηλεκτρονική υποβολή νέων εντύπων Σ.ΕΠ.Ε – Ο.Α.Ε.Δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
Οδηγίες αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Απόδοση παροχών έκτακτης Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε ασφ/νους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
 Περισσότερα...

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιουνίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με τις 43 παθήσεις που κρίνονται επ'αόριστον από τα ΚΕ.Π.Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Μαϊου 2014
Δήλωση Διοικητή 11-12-2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ