Απάντηση σε δημοσιεύματα για το θέμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΣΤΑΜΕ
Ημερίδες ενημέρωσης ασφαλισμένων ελληνικών και γερμανικών φορέων στη Λευκάδα.
Εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών ασφαλίσεων
Περί των οργανωτικών αλλαγών στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ
 Περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ενημέρωση σχετικά με την ενδεχόμενη υποβολή στα ΚΕ.Π.Α. Ιατρικών Βεβαιώσεων περί της μη διενέργειας μέτρησης CD4 από το εργαστήριο διαγνωστικής κυτταρολογίας του Αττικού Νοσοκομείου
Επικαιροποίηση του Πίνακα «Κατανομής Δαπανών στα κτήρια με μικτή χρήση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ και ΚΕΑΟ»
Ανακεφαλαιωτική εγκύκλιος σχετικά με το ωράριο υποδοχής κοινού και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ.Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑ
 Περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕ 2013 - ΙΟΥΛ.2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Δεκεμβρίου 2013
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ.
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ