Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ρυθμός απονομής συντάξεων
Δελτίο Τύπου 14.10.2014
Δελτίο Τύπου 13.10.2014
 Περισσότερα...

Παροχή οδηγιών για αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
Αλλαγή συσκευασίας σκευάσματος ειδικής διατροφής
Ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση
Ημερομηνία και Προϋποθέσεις Διεξαγωγής Εκλογών των τακτικών και αορίστου χρόνου υπαλλήλων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στο Α’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών – βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
 Περισσότερα...

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 59915,00€ πλέον ΦΠΑ (73695,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την προμήθεια ασφαλών...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου διαγωνισμού με συλλογή προσφορών, κατόπιν σχετικής ανάρτησης στο διαδίκτυο, πιθανής δαπάνης 5.280,00€ πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια 120.000 τεμ. Λάστιχα για ντοσιέ, με...
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με ανάρτηση στο διαδίκτυο πιθανής δαπάνης #60.000,00#€ πλέον Φ.Π.Α.
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ