Δελτίο Τύπου 02.09.2015
27/8/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΗ
Δελτίο Τύπου 27.08.2015
Δελτίο Τύπου 20.08.2015
 Περισσότερα...

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
Αποστολή στον Οργανισμό Σύνδεσης της Γαλλίας CLEISS, των εντύπων Α1 που εκδίδονται από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 11 έως 13 του Καν. (ΕΚ) 883/2004, για εργαζόμενους που απασχολούνται στη Γαλλία
Μίσθωση μεταφορικών μέσων για το έτος 2016
Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : α) Των συμμετεχόντων σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του και β) Των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κατ’ εφαρμογή του Ν.4331/2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 10 του ν.4331/2015 ( ΦΕΚ 69/2.7.2015, τ. Α΄) σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας στην περίπτωση που η αναπηρία εκδηλώνεται πριν από την πρώτη υπαγωγή στην ασφάλιση – Κατάργηση άρθρ. 9 Ν.3863/2010
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη κάτα τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που καταβάλλεται πολεμική σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
 Περισσότερα...

Αποχαιρετισμός Διοικητή ΙΚΑ Γ Θεωνά
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΜΑΪΟΣ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Copyright © 2001-2015 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ