Πληρωμή συντάξεων μηνός Ιουνίου
Ημερίδες ενημέρωσης Ελληνικών και Γερμανικών φορέων κοινωνικής Ασφάλισης στην Καστοριά
Ηλεκτρονική θεώρηση βιβλιαρίων υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ από όλα τα Υποκαταστήματα και Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ)
 Περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας)
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4321/2015
Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2014
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προθεσμιακή κατάθεση
Διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα της αναστολής καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω νοσηλείας για χρόνια πάθηση.
 Περισσότερα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ