Βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων
Αξιοποίηση οικοπέδου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Λάρισα
Έσοδα πρώτου τριμήνου 2014
Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ
 Περισσότερα...

Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
Επικαιροποίηση του πίνακα Α
Έλεγχος της υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ», εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και πληρωμή των Παρόχων
Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.
Προκυρήξεις για πλήρωση θέσεων
 Περισσότερα...

Μεταστέγαση Υπηρεσιών Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2013
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑ (Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ) 2014 ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πρόχειρου διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου «εκτύπωση, εμφακέλωση και παράδοση απλών επιστολών-προσκλήσεων σε οφειλέτες του ΚΕΑΟ»
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ