Εικονικές ασφαλιστικές ικανότητες
Λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Απάντηση σε δημοσιεύματα για το θέμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΙΣΤΑΜΕ
Ημερίδες ενημέρωσης ασφαλισμένων ελληνικών και γερμανικών φορέων στη Λευκάδα.
 Περισσότερα...

Μίσθωση μεταφορικών μέσων για το έτος 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Περισσότερα...

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγ/σμού για τη μίσθωση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα προαίρεσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συν ένα, πιθανής δαπάνης 2100 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με τη διαδικασία...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕ 2013 - ΙΟΥΛ.2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ