Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Πληρωμή Συντάξεων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ μηνός Ιουλίου
Πληρωμή Συντάξεων μηνός Ιουλίου
Ανακοίνωση του απερχόμενου Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτου Σπυρόπουλου
 Περισσότερα...

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/6/2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις χορήγησης παροχών σε χρήμα στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ - ETAM και υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα
Υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν.3996/2011 γονέων ή αδελφών ανάπηρων ατόμων, τα οποία είχαν τελέσει γάμο και είναι πλέον διαζευγμένα
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ανάρτηση εντύπων αποφάσεων επί Υ.Δ.Α.Α.Β. στο INTRANET (IKANET)
 Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ανακοίνωση του απερχόμενου Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτου Σπυρόπουλου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Ανοικτή Επιστολή- Παραίτηση του Υποδιοικητή ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Διονύση Πατσούρη
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Νοεμβρίου 2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ