Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας χωρίς προσέλευση στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η αλήθεια για τα οικονομικά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Πιστοποίηση του δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Ασφαλιστική Ικανότητα)
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του τ. ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ - Δεν απαιτείται η προσέλευση στα Υποκαταστήματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας
 Περισσότερα...

Συμπλήρωση - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 , 39 και 40 παρ. 1 , 2 και 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ.
Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών Α.Π.Δ εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα
Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης οφειλών προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βάσει « Συμφώνου Εξυγίανσης »
Απόδοση δαπανών στους ασφ/νους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το διάστημα επίσχεσης του Δεκεμβρίου του 2014 των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών
Οδηγίες αποζημίωσης σκευασμάτων ειδικής διατροφής CARBZERO 250ml και BETAQUIK 250ml
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2015 - 29/02/2016 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων
 Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ.
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιουνίου 2014
Ανακοίνωση σχετικά με τις 43 παθήσεις που κρίνονται επ'αόριστον από τα ΚΕ.Π.Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Μαϊου 2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ