Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών γνωματεύσεων ΚΕ.Π.Α.
Αποτελέσματα από την εφαρμογή της Νέας Ρύθμισης Οφειλών
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τον υπολογισμό δόσεων ρύθμισης
Ολοκλήρωση Ε.Δ.Ε. για το περιστατικό στο ΙΚΑ Βόλου
 Περισσότερα...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Παροχή οδηγιών αποζημίωσης για περιτοναϊκά διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης
Κρίση περί ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων από 1/1/1993, σύμφωνα με τη με αρ. 269/2012 γβωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπενθύμιση οδηγιών των εγκυκλίων 18/1991 και 67/2011
Αμοιβές Δικηγόρων
Αρμοδιότητα Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση ή την παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας
Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ’ εφαρμογή του Ν.4281/2014
 Περισσότερα...

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ
Δήλωση Διοικητή 11-12-2014
Δήλωση Διοικητή 10-12-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Γ' ΤΕΤΡ. 2014
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Απριλίου 2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ