Υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)
Πληρωμή Επικουρικών Συντάξεων του ΕΤΕΑ
Ημερίδες ενημέρωσης ασφαλισμένων ελληνικών και γερμανικών φορέων στην Αθήνα
Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 Περισσότερα...

Εφαρμογή των διατάξεων των περ.1 και 3 της υποπαρ. Ε2, και της περ.3 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 για θέματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Εφαρμοστέα νομοθεσία για τους διακινούμενους εργαζόμενους στα κράτη μέλη Ε.Ε., στον Ε.Ο.Χ. και στην Ελβετία. Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 465/2012, σχετικά με την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 883/2004 και 987/2009.
Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών ως προς την διαχείριση: α) ανακεφαλαιωμένων χρόνων ασφάλισης, για τους οποίους δεν υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης & β) ασφαλιστικών βιβλιαρίων, που παραμένουν αζήτητα στις υπηρεσίες μας.
Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία απόδοσης δαπανών για θεραπείες ειδικής αγωγής σε δικαιούχους
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης και παροχή οδηγιών
 Περισσότερα...

Νέος Υποδιοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΜΑΪΟΣ 2016
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Νοεμβρίου 2015
Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γιάννη Δούκα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδ/ντος πρόχειρου διαγ/σμού με συλλογή προσφορών για το έργο “Ανάδειξη μεταφορέα-ων για τη μεταφορά του πάσης φύσεως υλικού από την Υποδ/νση Αποθηκών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις Μονάδες για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) περίπου μηνών
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ