Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (έως 31/7/2015)
Πληρωμή Συντάξεων μηνός Αυγούστου
Νέα Παράταση προθεσμίας (έως και 27/07/15) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Νέα Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
 Περισσότερα...

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015
Χορήγηση νέας προθεσμίας ενός έτους για αναγνώριση του εκτός υπηρεσίας χρόνου επαναπροσληφθέντων με τις διατάξεις των παρ.7 του άρθρου 25 του Ν.2190/94, 25 του άρθρου 14 του Ν.2266/94 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2349/95
Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015
Υποχρέωση επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων που απευθύνονται από τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ της χώρας σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα
Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους
Καταλογισμός οφειλών από μισθώματα
 Περισσότερα...

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΜΑΪΟΣ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ανακοίνωση του απερχόμενου Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ροβέρτου Σπυρόπουλου
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2015 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ