Σχετικά με τις εξελίξεις στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αιγάλεω
Διασφάλιση καταβολής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου
Σχετικά με δημοσιεύματα για επιπλέον χρηματοδότηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επίσκεψη Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ
 Περισσότερα...

Έκδοση γνωματεύσεων ειδικής αγωγής στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Εξέταση ενστάσεων που έχουν υποβληθεί πριν από την με αριθ. πρωτ.Α1β/Γ.Π. 3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α., περί συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών
 Περισσότερα...

Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Φεβρουαρίου 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιανουαρίου 2016
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ