Διασφάλιση καταβολής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου
Σχετικά με δημοσιεύματα για επιπλέον χρηματοδότηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επίσκεψη Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ
Απάντηση στο από 8/9/2016 Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ
 Περισσότερα...

Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016
Εξυπηρέτηση πολιτών για θέματα ΚΕΠΑ
Εφαρμογή των διατάξεων περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που λαμβάνουν χορηγία ως Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή βουλευτική σύνταξη από το Δημόσιο
Τύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016
Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88
Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
 Περισσότερα...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιανουαρίου 2016
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Δεκεμβρίου 2015
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ