Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ από όλα τα Υποκαταστήματα και Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑΑ)
Σχετικά με την παράταση ισχύος της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία
Πληρωμή Συντάξεων μηνός Μαΐου
Σχετικά με την πορεία εξέτασης αιτημάτων από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
 Περισσότερα...

Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)από όλα τα Περιφερειακά - Τοπικά Υποκαταστήματα και Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων Δημοσίου και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του τ.ΟΠΑΔ
Προσδιορισμός Α.Ε.Π. 2015
Διαβίβαση εγγράφου του Ε.Τ.Α.Α προς ενημέρωση σας (είσπραξη παραβόλων)
Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 92 παρ. 2 του ν. 4313/2014, περί μη συνυπολογισμού στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, του χρόνου που έχει αναγνωριστεί με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 2366/1995 από το προσωπικό της πρώην Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών
Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
 Περισσότερα...

Επιστολή Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε οφειλέτες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Αυγούστου 2014
Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης Ιουλίου 2014
 Περισσότερα...

 
Γενικές Πληροφορίες
Θέματα Συντάξεων
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών / Διαγωνισμοί
Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
Οδηγός Ασφαλισμένου
'Αντληση Εντύπων / Εργαλεία
Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ Διοικητικών Διαδικασιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam

   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ