Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
Γενικά
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α') και 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, αναρτούμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ανάλογα με την περίπτωση εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα στοιχεία επικοινωνίας που αναρτώνται, δεν θα χρησιμοποιούνται από πολίτες αλλά μόνο από υπηρεσίες των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που χρειάζεται να αναζητήσουν αυτεπάγγελτα πιστοποιητικά από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να εκδώσουν διοικητικές πράξεις αρμοδιότητάς τους.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ