Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
 
Αρχική σελίδα / Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)


Το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών, συνιστούν τα Εθνικά Μητρώα Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχουν θεσμοθετηθεί με τον Ν. 2084/92 (άρθρο 64). Από 01/07/2009, ο Α.Μ.Κ.Α. καθίσταται υποχρεωτικός για Εργασιακή και Ασφαλιστική Ταυτοποίηση (Ν. 3655/08, άρθρο 153).

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τηρεί στα Μητρώα του τον Α.Μ.Κ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες (π.χ. Τί είναι ο Α.Μ.Κ.Α.; Έχω Α.Μ.Κ.Α.; Πώς θα αποκτήσω Α.Μ.Κ.Α.; Απαραίτητα Δικαιολογητικά) επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο http://www.amka.gr

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ