Παροχές
Παροχές σε Χρήμα
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Παροχές
  Το κύριο έργο της κοινωνικής ασφάλισης είναι η ασφαλιστική προστασία των Ασφαλισμένων που εκδηλώνεται με τις παροχές. Οι παροχές ασθενείας διακρίνονται σε:


 • Παροχές σε Είδος
  Aπό 01/01/2012 οι Παροχές σε Είδος καλύπτονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  www.eopyy.gov.gr


 • Παροχές σε Είδος αποτιμώμενες σε Χρήμα
  Aπό 01/01/2012 οι Παροχές σε Είδος αποτιμώμενες σε Χρήμα καλύπτονται από τον Ε.Κ.Π.Υ. (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  www.eopyy.gov.gr


 • Παροχές σε Χρήμα που είναι τα διάφορα επιδόματα (ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας κλπ.) και τα έξοδα κηδείας.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Από 06/06/2011 εφαρμόζεται το σύστημα πληρωμής των Παροχών Ασθενείας μέσω Πίστωσης Λογαριασμού Τράπεζας ή ΕΛΤΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχετε μαζί σας οι ίδιοι ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που θα προσέλθει για συναλλαγή στην Υπηρεσία μας τα εξής:

 1. Βιβλιάριο Υγείας.
 2. Το τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του.
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο & φωτοτυπία.
 4. Στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη Διεύθυνση Κατοικίας σας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή Αποδεικτικό λογαριασμού Κινητής Τηλεφωνίας).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι που πληρώνονται δωρόσημο μέσω τραπεζών, δεν χρειάζεται να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ