Ασφαλιστική Προστασία
Ασφάλιση και Ασφαλιστική Προστασία
Εισφορές
Διαδικασία Ασφάλισης
Ασφαλιστική Ικανότητα - Βιβλιάριο Υγείας
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Υποχρεώσεις Ασφαλισμένων
Προαιρετική Ασφάλιση
Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων
Ειδικός Λογαριασμός Αυτασφάλισης
Προαιρετική Ασφάλιση Ομογενών
Επικουρική Ασφάλιση
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Συμφωνία Κοιν. Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Ασφάλιση / Ασφαλιστική Προστασία
  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλύπτει:

 1. Τους εργαζόμενους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (Ιδιωτικός Τομέας - Δημόσιος Τομέας, Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημόσιο Κοινωνικός Τομέας) και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.


 2. Τους εργαζόμενους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα με την προϋπόθεση η χώρα που εργάζονται να μην έχει με την Ελλάδα διμερή σύμβαση ή να μην ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


 3. Τους εργαζόμενους που παρέχουν την προσωπική τους εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα και εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση κάποιου άλλου Φορέα Κύριας Ασφάλισης.


 4. Τα μέλη οικογένειας


 5. Τους Αλλοδαπούς


 6. Διάφορες κατηγορίες προσώπων που παρέχουν την εργασία τους σε μη σταθερό εργοδότη καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους που στερούνται επαγγελματικής στέγης (φορτοεκφορτωτές, στιλβωτές υποδημάτων, πωλητές Λαϊκού Λαχείου, εφημεριδοπώλες, εκδοροσφαγείς, νεκροπομπούς, αποκλειστικές νοσοκόμες, πλανόδιους και υπαίθριους μικροπωλητές, κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενους κλπ.). Η ασφάλιση των προσώπων αυτών γίνεται μέσω σωματείων, ασφαλιστικών συνεταιρισμών, ή μέσω ειδικών διατάξεων (αποκλειστικές νοσοκόμες κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενοι κλπ).


  Επίσης καλύπτει την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος:

 • των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών.

 • Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:
  1. Ανεργοι με ηλικία άνω των 55 ετών κατά την ημερομηνία της αίτησης για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας.


  2. 3000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης


  3. εγγραφή ως ανέργων στον ΟΑΕΔ επί 12μηνο τουλάχιστον.


 • των νέων μέχρι 29 ετών.

 • Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:
  1. Νέοι που δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος (ημερολογιακά), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.


  2. εγγραφή επί ένα συνεχές δίμηνο στα μητρώα ΟΑΕΔ ως ανέργων


 • των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 29-55 ετών

 • Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις:
  1. Ανεργοι με ηλικία άνω των 29 ετών και μέχρι 55 ετών, κατά την ημερομηνία της αίτησης για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου Ασθενείας


  2. 600 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή και σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης από παροχή εργασίας, οι οποίες προσαυξάνονται ανά 100 ημέρες για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.


  3. Εγγραφή ως ανέργων στον ΟΑΕΔ επί 12μηνο τουλάχιστον.


  Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική.

  Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση δεν εξαρτάται από την θέληση του εργαζόμενου ή του εργοδότη και αρχίζει από την πρώτη μέρα εργασίας.
  Με την ασφάλισή του ο εργαζόμενος γίνεται δικαιούχος των παροχών τόσο του Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ όσο και των άλλων Οργανισμών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ) και του ΕΤΕΑ τις εισφορές των οποίων συνεισπράττει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Δικαιώματα Παροχών

    Από το Ι.Κ.Α. -ΕΤΑΜ
 • Σύνταξη

 • Παροχές Ασθενείας σε Χρήμα


    Από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Παροχές Ασθενείας σε Είδος

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ