Συντάξεις Γήρατος
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις / Συντάξεις Γήρατος
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.000 Η.Ε.
(ν. 1902/90, ν.3863/10-άρθ. 10 εγκ. 57/10)


  ΑΝΔΡΕΣ:
  παραμένουν οι 10.000 Η.Ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας από το 62ο στο 63ο για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους το 2015.
  Παραμένει η μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους αλλά από το 2011 και μετά το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το διαμορφούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησής τους.


ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10.000 Η.Ε. ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2010 10.000 62
2011 10.000 63
2012 10.000 63,5
2013 10.000 64
2014 10.000 64,5
2015 10.000 65

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
  Αυξάνεται το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το 57ο κατά ένα έτος δηλ. στο 58 για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2015 και ο χρόνος ασφάλισης κατά 400 ημέρες από το 2011 και μετά και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 ημερών το 2015.

  Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, το όριο ηλικίας των 55 ετών αυξάνεται κατά τον ίδιο τρόπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 60 ετών το 2019, οπότε και καταργείται η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης.

  Επίσης, αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης κατά 400 ημέρες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 Η.Ε., το 2015.

  Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 τις 10.000 ημέρες, δικαιούνται πλήρη και μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων σήμερα ορίων ηλικίας (για άνδρες 62 πλήρης και 60 μειωμένη και γυναίκες 57 ετών πλήρη και 55 μειωμένη).

  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (πλην ΟΓΑ).


  ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

  Δεν αναζητούνται συνεχώς αυξημένα όρια ηλικίας και προϋποθέσεις αλλά τα όρια ηλικίας και ο χρόνος ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 10.000 ημερών εργασίας.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 10.000 Η.Ε. ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2010 10.000 57 55
2011 10.400 58 56
2012 10.800 58,5 56,5
2013 11.200 59 57
2014 11.600 59,5 57,5
2015 12.000 60 58

  Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης κάθε έτος την πενταετία την αμέσως προηγούμενη του έτους υποβολής της αίτησης.
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας .
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ