Συντάξεις Γήρατος
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις / Συντάξεις Γήρατος
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
(παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 3232/04, παρ. 6 άρθρου 61 Ν. 3518/2006, Ν. 3655/2008)Ημέρες Ασφάλισης Ηλικία Παρατηρήσεις
Ανδρες Γυναίκες
7.500 Χ.Ο.Η Μητέρες ή πατέρες (από 3.4.2008) με ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Για τη συνταξιοδότηση του πατέρα απαιτείται η υποβολή Υ.Δ. της μητέρας ότι δεν θα ασκήσει το ίδιο δικαίωμα.
7.500 Χ.Ο.Η. Σύζυγοι αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας του/της συζύγου 80% και άνω, με δεκαετή έγγαμο βίο τουλάχιστον, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ