Συντάξεις Γήρατος
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις / Συντάξεις Γήρατος
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αρθρο 24 παρ. 2 Ν. 2084/92 4500 60 Μεικτή ασφάλιση. Τουλάχιστον 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πριν την αίτηση πενταετία.
Αρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2084/92 4500 50 Μεικτή ασφάλιση. Τα 3/4 (3375) των ελάχιστων προϋποθέσεων με ασφάλιση στις συγκεκριμένες ειδικότητες για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα ασφαλίσεως προσωπικού ΔΕΗ
Αρθρο 24 παρ. 6 Ν. 2084/92 6000 - 50* Μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων


* Από 1/1/2013 το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη γίνεται το 60ο (άρθ.10παρ.17 εδαφ.ε του Ν.3863/10).


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ