Συντάξεις
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις
  Ο οδηγός συνταξιοδοτικών παροχών αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα των ασφαλισμένων που υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ για πρώτη φορά πριν ή μετά την 1/1/1993.

  Αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή τους, με απλό και ευσύνοπτο τρόπο, για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.

  Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό υποστηρίζουν τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις συνταξιοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανανεώνονται δε και εμπλουτίζονται διαρκώς, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε αμέσως για κάθε τρέχουσα μεταβολή.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ