Σύνταξη Θανάτου ΕΤΕΑΜ
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις / Σύνταξη Θανάτου ΕΤΕΑΜ
  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
  ΑΣΦΑΛΙΣΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993


  Η σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου του ΕΤΕΑΜ, μεταβιβάζεται στα μέλη της οικογενείας του, που αναγνωρίζονται ως δικαιοδόχα από την απόφαση συνταξιοδότησης του κύριου φορέα , κατά τα ποσοστά που ορίζονται για κάθε μέλος από την νομοθεσία του κύριου φορέα, χωρίς να ερευνώνται εκ νέου οι χρονικές προϋποθέσεις θεμελίωσης του σχετικού δικαιώματος.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ