Σύνταξη Γήρατος ΕΤΕΑΜ
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις / Σύνταξη Γήρατος ΕΤΕΑΜ
  ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993

  α) Για τις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΤΕΑΜ, που για πρώτη φορά υπαχθήκανε στην ασφάλιση του Ταμείου, αμέσως μετά την ίδρυσή του, απαιτούνται: 1000 ημέρες εργασίας για τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή κάθε κατηγορίας στην ασφάλιση, οι οποίες, από τον έκτο χρόνο και μετά, αυξάνονται ανά 175 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν 4050 ΗΕ και στη συνέχεια, ανά 150 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου, που αυξάνονται ομοίως προοδευτικά από 12/2/2004 ως εξής:
  4200 ΗΕ (ισχύς 12/2 - 31/12/2004)
  4350 ΗΕ (ισχύς 1/1 - 31/12/2005)
  4500 ΗΕ (ισχύς από 1/1/2006 και εφεξής)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ
1/11/1980 Απασχολούμενοι σε λιγνιτωρυχεία - μεταλλεία - λατομεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/11/1980 έως 31/12/1985: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1986 έως 31/12/1986: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1987 έως 31/12/1987: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1988 έως 31/12/1988: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2925 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 3100 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 3275 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 4050 ΗΕ
Από 12/2/2004 έως 31/12/2004: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4500 ΗΕ
1/11/1981 Θυρωροί μεγάρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, θυρωροί πολυκατοικιών, έμμισθοι λογιστές ιδιωτικών επιχειρήσεων, βοηθοί λογιστές, Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, έμμισθοι φαρμακοποιοί ιδιωτικών επιχειρήσεων

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/11/1981 έως 31/12/1986: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1987 έως 31/12/1987: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1988 έως 31/12/1988: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 2925 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 3100 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 3275 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2004 έως 31/12/2004: 4050 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2007 έως 31/12/2007: 4500 ΗΕ
1/2/1983 Υποχρεωτικά ασφ/νοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών, που δεν υπάγονται για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου επικουρικής ασφάλισης

Χρονικές Προϋποθέσεις
Από 1/2/1983 έως 31/12/1988: 1000 ΗΕ
Από 1/1/1989 έως 31/12/1989: 1175 ΗΕ
Από 1/1/1990 έως 31/12/1990: 1350 ΗΕ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1991: 1525 ΗΕ
Από 1/1/1992 έως 31/12/1992: 1700 ΗΕ
Από 1/1/1993 έως 31/12/1993: 1875 ΗΕ
Από 1/1/1994 έως 31/12/1994: 2050 ΗΕ
Από 1/1/1995 έως 31/12/1995: 2225 ΗΕ
Από 1/1/1996 έως 31/12/1996: 2400 ΗΕ
Από 1/1/1997 έως 31/12/1997: 2575 ΗΕ
Από 1/1/1998 έως 31/12/1998: 2750 ΗΕ
Από 1/1/1999 έως 31/12/1999: 2925 ΗΕ
Από 1/1/2000 έως 31/12/2000: 3100 ΗΕ
Από 1/1/2001 έως 31/12/2001: 3275 ΗΕ
Από 1/1/2002 έως 31/12/2002: 3450 ΗΕ
Από 1/1/2003 έως 31/12/2003: 3625 ΗΕ
Από 1/1/2004 έως 31/12/2004: 3800 ΗΕ
Από 1/1/2005 έως 31/12/2005: 3975 ΗΕ
Από 1/1/2006 έως 31/12/2006: 4050 ΗΕ
Από 1/1/2007 έως 31/12/2007: 4200 ΗΕ
Από 1/1/2008 έως 31/12/2008: 4350 ΗΕ
Από 1/1/2009 έως 31/12/2009: 4500 ΗΕ

  Προσοχή: Οι ασφ/νοι του ΕΤΕΑΜ που ανήκουν σε μια από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες υπαγωγής και απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε εποχικό επάγγελμα, μπορούν να συμπληρώσουν τον κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους, αναγνωρίζοντας με εξαγορά τον χρόνο που τους λείπει, αρκεί να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του Ταμείου: 750 ημέρες εργασίας για τα πέντε πρώτα χρόνια από την υπαγωγή κάθε κατηγορίας στην ασφάλιση, οι οποίες από τον έκτο χρόνο και μετά, αυξάνονται ανά 150 ΗΕ κάθε χρόνο, μέχρι να συμπληρωθούν οι εκάστοτε απαιτούμενες όπως αναφέρονται παραπάνω πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ταμείου.

  β) Με τις εκάστοτε ισχύουσες πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ (όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω) συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά, οι εξής περιπτώσεις ασφαλισμένων:
  • Οι ασφ/νοι που προέρχονται από συγχωνευθέντα στο ΕΤΕΑΜ Ταμεία

  • Οι ασφ/νοι που εργάζονται σε επαγγέλματα (ή ειδικότητες) υπαχθέντα αρχικά στην ασφάλιση άλλων ταμείων, τα οποία περιήλθαν στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, μετά την συγχώνευση των Ταμείων αυτών στο ΕΤΕΑΜ

  • Οι ασφ/νοι που συνταξιοδοτούνται με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης και άλλου επικουρικού ταμείου

  γ) Με 11.100 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (χρόνος ασφ/σης συγχ/ντος Ταμείου ή και χρόνος ασφ/σης ΕΤΕΑΜ).

  δ) Με 7.500 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, στις μητέρες αναπήρων τέκνων με Π.Α. 67%, ή συζύγους αναπήρων με Π.Α. 80% (αρθ. 58 παρ. 5 Ν. 3518/06).

  ε) Με 7.500 ΗΕ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση στους πατέρες αναπήρων τέκνων με Π.Α. 67% και με δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υπό προϋποθέσεις από τον ασφαλισμένο πατέρα (άρθ. 140 Ν. 3655/08).

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ