Συγχωνευθέντα Ταμεία
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συντάξεις Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Συντάξεις Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Συντάξεις Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Διαδοχική Ασφάλιση
 ΕΤΕΑΜ
Σύνταξη Γήρατος
Δικαιολογητικά Γήρατος
Σύνταξη Αναπηρίας
Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Σύνταξη Θανάτου
Δικαιολογητικά Θανάτου
Πίνακας συγχωνευθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
 Λοιπές Πληροφορίες
Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας (ΕΑΑ)
Επίδομα Παραπληγίας - Τετραπληγίας
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω ΔΙΑΣ
 
Αρχική σελίδα / Οδηγός Ασφαλισμένου / Συντάξεις / Συγχωνευθέντα Ταμεία
Πίνακας συγχωνευθέντων - υπαχθέντων - ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΜ Ταμείων
Α/ΑΤΑΜΕΙΑΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΓΧ/ΣΗΣ
1.Ταμείο Εξόδου & Επικ. Ασφ/σης Μισθωτών Βιομηχανιών Καπνού (ΤΕΕΑΜΒΚ)1/6/1983
2.Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλλήλων Καπνεμπορικών Επιχ/σεων Καβάλας (ΤΕΑΥΚΕ)1/6/1983
3.Ταμείο Επικ. Ασφ. Μισθωτών Παραγωγής και Εμπορίας Οπωρολαχανικών (ΤΕΑΜΠΕΟ)1/6/1983
4.Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλλήλων Κουρείων - Κομμωτηρίων (ΤΕΑΥΚΚ)1/6/1984
5.Ταμείο Επικ. Ασφ. Εργατοτεχνιτών Υαλουργών (ΤΕΑΕΥ)1/4/1985
6.Ταμείο Επικ. Ασφ. Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ)1/1/1987
7.Ταμείο Επικ. Ασφ. Μισθωτών Εστιατορίων - Ζυθεστιατορίων (ΤΕΑΜΕΖ)1/1/1987
8.Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσωπικού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΤΕΑΠΕΕΣ)1/9/1992
9.Ταμείο Επικ. Ασφ. Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (ΤΕΑΕΥΔΕ)1/9/1992
10.Επικουρικό Ταμείο Ασφ/σης Κρεοπωλών και Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΕΤΑΚΕΚ)1/9/1992
11.Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσ/κού Οργαν. Ελέγχου των δι' Αυτοκ. Συγκοινωνιών και Υπαλλήλων Γραφείων Κοινών Ταμείων Ιδιωτικών Λεωφορείων (ΤΕΑΠΟΕΑΣ & ΥΓΚΤΙΛ)17/3/1993
12.Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσ/κού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΕΑΠΕΛ)6/9/1995
13.Ταμείο Επικ. Ασφ. Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (ΤΕΑΕΔΞΕ)12/7/1996
14.Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ)1/3/1999
15.Ταμείο Επικ. Ασφ/σης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ)1/5/1999
16.Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Ασθένειας των Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΕΑΠΑΕΛ)1/5/2001
17.Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ)1/4/2004
18.Κλάδος Επικ. Σύνταξης του ΤΣΕΑΠΓΣΟ1/12/2007
19.Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσ/κού Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ)18/4/2006
20.Ταμείο Επικ. Ασφ/σης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ)1/6/2008
21.Ταμείο Πρόνοιας & Επικ. Ασφ/σης Προσ/κού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) προς τους κατ΄επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους1/6/2008
22.Κλάδος Επικ. Σύνταξης του Ταμείου Επικ. Ασφ/σης Προσ/κού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ)1/6/2008

  Σημείωση: Για τη συνταξιοδότηση των ασφ/νων που προέρχονται από το τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ, αλλά και μετά την συγχώνευση (1/5/1999 και 1/12/2007 αντίστοιχα) εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των συγχωνευθέντων Ταμείων.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ