Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων
Πιστοποίηση Ασφαλισμένου
Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων
Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης
Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
Ασφαλιστική Ικανότητα
Βοηθήματα
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες θέτει σε εφαρμογή για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του δυο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

  • Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.
  • Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας.


Βασικός στόχος είναι να μην απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Μέσω των Υπηρεσιών αυτών:

  • "Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων", παρέχεται η δυνατότητα απογραφής (απόδοση Αριθμού Μητρώου ασφαλισμένου ΑΜΑ) των έμμεσα ασφαλισμένων (σύζυγος και τέκνα) που είναι ήδη καταχωρημένα στο Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (Ηλεκτρονική θεώρηση Βιβλιαρίου Υγείας).


  • "Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας" παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης στον ασφαλισμένο για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου των μελών του (σύζυγος και τέκνα) που είναι ήδη καταχωρημένα στο Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας και την παράλληλη απόδοση της Ασφαλιστικής Ικανότητας.Για την πρόσβαση στις ανωτέρω Υπηρεσίες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η πιστοποίηση του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πατήστε για είσοδο στην Υπηρεσία - Πιστοποίηση Ασφαλισμένου.


Πατήστε για είσοδο στην Υπηρεσία - Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.


Πατήστε για είσοδο στην Υπηρεσία - Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας.


Στην Ενότητα Βοηθήματα υπάρχει σχετικό υλικό (Οδηγίες χρήσης και οπτικοακουστικό υλικό για την χρήση των υπηρεσιών "Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων" και "Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας".)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην υπηρεσία, επικοινωνήστε μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ