Πιστοποίηση Ασφαλισμένου
Πιστοποίηση Ασφαλισμένου
Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων
Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης
Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης
Ασφαλιστική Ικανότητα
Βοηθήματα
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Πιστοποίηση Ασφαλισμένου

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους του Ιδρύματος, αξιοποιώντας ως βασικό εργαλείο τις νέες τεχνολογίες, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταξύ άλλων της:

 1. Αντλησης των στοιχείων ασφάλισής τους.
 2. Ενημέρωσης για Ασφαλιστική τους Ικανότητα.
 3. Υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης και παρακολούθηση της πορείας της.

 4. Καταχώρησης Αιτήματος Απογραφής Έμμεσα Ασφαλισμένων, που αναφέρονται στο οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (πιλοτική λειτουργία).
 5. Παρακολούθηση της Εξέλιξης του Αιτήματος Απογραφής Έμμεσα Ασφαλισμένων (πιλοτική λειτουργία).

  Η διαδικασία εγγραφής των φυσικών προσώπων (είτε για νέους απογραφόμενους είτε για ήδη ασφαλισμένους) μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:


  Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET
  (Δεν απαιτείται προσέλευση σε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου)

  Η διαδικασία πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που ήδη διαθέτετε ως χρήστης των υπηρεσιών του TAXISNET, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση σας.

  Σε περίπτωση που η σύζυγος δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του TAXIS NET παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης της στις Υπηρεσίες μας με τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS NET του συζύγου.

  Πατήστε για είσοδο στην Hλεκτρονική Yπηρεσία - Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET.  B) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  (Απαιτείται προσέλευση σε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου)

  Η διαδικασία πραγματοποιείται με τα παρακάτω τρία βήματα:
  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (username και password), που επιθυμείτε να αποκτήσετε ως χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση σας.


  • Προσέλευση σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Τμήμα Μητρώου), έχοντας μαζί σας την εκτύπωση των στοιχείων εγγραφής και είτε το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο (για τους απογεγραμμένους ασφαλισμένους), είτε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απογραφή άμεσα σφαλισμένου (για νέους απογραφόμενους). Μέσω ειδικής συναλλαγής του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αποδοθεί ο κλειδάριθμος για την ενεργοποίηση σας ως χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.


  • Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το Υποκατάστημα μέσω ειδικού συνδέσμου της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την πιστοποίηση ασφαλισμένου.
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο κλειδάριθμος δεν παραλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο αυτοπροσώπως, θα πρέπει το άτομο που τελικά παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο να προσκομίζει θεωρημένη εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου.

  Πατήστε για είσοδο στην Hλεκτρονική Yπηρεσία - Πιστοποίηση Ασφαλισμένου.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ