Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης κ Εσόδων
Μηνιαία Στοιχεία Ρυθμίσεων
 
Αρχική σελίδα / Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης κ Εσόδων
Έτος:


7ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016
6ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
5ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2016
4ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
3ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
2ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
1ος / 2016 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
12ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
11ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
10ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
9ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
7ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
6ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
5ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2015
4ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
3ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
2ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
1ος / 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
12ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
11ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
10ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
9ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
8ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
7ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
6ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
5ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2014
4ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
3ος / 2014 ΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
2ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
1ος / 2014 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
12ος / 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ