ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Διοίκηση ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
( Αγ. Κωνσταντίνου 8 /102 41 Αθήνα )
Fax: 210 - 5229180, 210 - 5231538   e-mail: admika@ika.gr; admika1@ika.gr

     Τηλέφωνο     Εσωτ 
 Γραφείο Διοικητή   210 - 52.24.861   
    210 - 52.49.397   
    210 - 52.31.894   
    210 - 52.15.442   442
    210 - 52.15.443   443
    210 - 52.15.444   444
 Γραμματεία Διοικητή   210 - 52.47.691   
    210 - 52.15.439   439
    210 - 52.15.440   440
 Γραφείο Πρωτοκόλλου   210 - 52.15.434   434
    210 - 52.20.192   
    210 - 52.22.608   
 Είσοδος 8ου ορόφου   210 - 52.15.448   448
    210 - 52.15.449   449
 Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών   210 - 52.15.338   338
    210 - 52.15.464   464
    210 - 52.15.331   331
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ