Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣTΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Διοίκηση ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣTΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔIEΘNΩN AΣΦAΛIΣTIKΩN ΣXEΣEΩN
( Γερανίου 42 / 104 31 )
Fax: 210.67.41.377   e-mail: dasika@ika.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   210 - 67.42.816   210 - 67.41.377
    210 - 67.83.682   
 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Προϊστάμενος)   210 - 67.44.662   210 - 67.41.377
    210 - 67.83.676   
    210 - 67.83.678   
    210 - 67.83.684   
    210 - 67.83.679   
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Προϊστάμενος)   210 - 67.44.663   
       
 ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ (Προϊστάμενος)   210 - 67.43.664   
    210 - 67.83.673   
    210 - 67.83.671   
    210 - 67.83.695   
    210 - 67.83.669   
    210 - 67.83.670   
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Προϊστάμενος)   210 - 67.45.190   210 - 67.44.824
    210 - 67.83.690   
    210 - 67.83.692   
    210 - 67.83.691   
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε. (Προϊστάμενος)   210 - 67.41.140   
    210 - 67.83.675   
    210 - 67.83.661   
    210 - 67.83.662   
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. (Προϊστάμενος)   210 - 67.83.677   210 - 67.56.318
    210 - 67.83.673   
    210 - 67.83.687   
    210 - 67.83.680   
    210 - 67.83.683   
    210 - 67.83.674   
    210 - 67.83.688   
    210 - 67.83.656   
 ΑΡΧΕΙΟ   210 - 67.83.685   
    210 - 67.83.658   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ