Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣTΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Διοίκηση ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣTΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔIEΘNΩN AΣΦAΛIΣTIKΩN ΣXEΣEΩN
( Γερανίου 42 / 104 31 )
Fax: 210.67.41.377   e-mail: dasika@ika.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης   210 - 67.42.816   210 - 67.41.377
 Τμήμα Διοικητικής Συνεργασίας & Γραμματείας   210 - 67.44.662   210 - 67.41.377
    210 - 67.83.676   
    210 - 67.83.678   
 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ασφαλιστικής Ενημέρωσης   210 - 67.44.663   210-67.41.377
 Τμήμα Παρακολούθησης Χρηματικών Λογαριασμών   210 - 67.43.664   210-67.41.377
    210 - 67.83.671   
 Τμήμα Διμερών Διεθνών Συμβάσεων   210 - 67.45.190   210-67.44.824
    210 - 67.83.690   
    210 - 67.83.691   
 Τμήμα Ασφάλισης & Παροχών Ασθενείας Ε.Ε.   210 - 67.41.140   210-67.56.318
    210 - 67.83.661   
 Τμήμα Συντάξεων Ε.Ε.   210 - 67.83.677   210 - 67.56.318
    210 - 67.83.674   
    210 - 67.83.656   
    210-67.83.680   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ