Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Διοίκηση ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦAPMAKEYTIKH
( Aγ. Kων/νου 16-18 / 104 31 AΘHNA )
Fax: 210.52.26.730   e-mail: dieffarm@ika.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης   210 - 52.29.773   
 Γραφείο Γραμματείας   210 - 52.21.326   210 - 52.26.730
 Tμήμα Φαρμακευτικής Aντίληψης   210 - 52.13.659-62   
    210 - 52.13.697-98   
 Συμβάσεις Φαρμακείων & Παρακολούθησης Δαπανών   210 - 52.13.664-5   
 Tμήμα Συνταγογραφίας & Φαρμακευτικής Eνημέρωσης   210 - 52.13.669-70   210 - 52.21.649
    210 - 52.13.699   
    210 - 52.13.713   
 Ειδική Επιτροπή Φαρμάκων   210 - 52.19.679   210 - 52.20.768
    210 - 52.13.681-82   
    210 - 52.13.702   
 Κεντρικό Φαρμακείο   210 - 52.00.022   210 - 52.00.021
    210 - 52.13.685-94   
 Παράρτημα Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167 / 118 53 Ρέντη)   210 - 48.15.039   210 - 48.22.239
    210 - 48.26.510   
    210 - 48.15.417   
 Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) (Πειραιώς 181 / 11853 Αθήνα)      
 Προϊστάμενος   210 - 34.57.845   
 Γραμματεία   210 - 34.07.402-06   210 - 34.57.467
    210 - 34.07.410   
    210 - 34.07.430   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ