ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / ΕΥΠΕΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 759
( Μενάνδρου 41-43 / 104 32 AΘHNA )
Fax: 210 - 52.33.568   e-mail: ikaeypea@otenet.gr

     Τηλέφωνο   
 Προϊστάμενος Δ/νσης   210 - 52.24.395
    210 - 52.33.792
 Τμήμα Α΄ Διοικητικού και Γραμματείας   210 - 52.30.525
    210 - 52.24.352
    210 - 52.43.839
 Τμήμα Ελέγχου Β΄   210 - 52.30.094
 Τμήμα Ελέγχου Γ΄   210 - 52.30.361
 Τμήμα Ελέγχου Δ΄   210 - 52.43.985
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ