Βόλου (Περιφερειακό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Βόλου (Περιφερειακό)
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΒΟΛΟΥ - 601
( Θρακών 20 - Κουντουριώτου / 38 333 - ΒΟΛΟΣ )
Fax: 2421 - 037.818   e-mail: ikavolou@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   2421 - 025.133   
    2421 - 097.248   
 Tμήμα Διοικητικού      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.249   2421 - 037.818
 Γραμματεία   2421 - 097.250   
 Αλληλογραφία   2421 - 097.251   
 Πρωτόκολλο   2421 - 097.252   
 Διαχείριση Υλικού   2421 - 097.253   
 Tμήμα Eσόδων      
 Προϊστάμενος   2421 - 097.276   2421 - 031.814
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος   2421 - 097.277   
 Γενικά Θέματα   2421 - 097.278   
 Διαχείριση Α.Π.Δ.   2421 - 097.279   
 Ελεγκτές   2421 - 097.281 - 86   
 Παραλαβή Α.Π.Δ. - Έκδοση Γ.Ε.Τ.Ε.   2421 - 097.287 - 88   
 Γραμματεία Εσόδων   2421 - 097.289   
 Ασφ/κή Ενημερότητα   2421 - 097.290 - 91   
 Ειδικά Θέματα   2421 - 097.292 - 93   
 Εισηγήσεις Τ.Δ.Ε.   2421 - 097.256   
 Tαμειακή Yπηρεσία      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.259   2421 - 025.112
 Γραμματεία - Ρυθμίσεις   2421 - 097.260 - 64   
 Tμήμα Eσόδων Oικοδομ/κών Έργων      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.265   2421 - 038.293
 Β΄ θμιος Έλεγχος   2421 - 097.266   
 Ελεγκτές   2421 - 097.268 - 70   
 Εισφορές Οικοδομών - Διαχείριση Δωροσήμου - Παραλαβή ΑΠΔ   2421 - 097.271 - 75   
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.215   2421 - 025.136
 Τμήμα Παροχών   2421 - 097.216 - 21   
 Tμήμα Mητρώου Aσφαλισμένων      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.202   2421 - 037.029
 Τμήμα Μητρώου   2421 - 097.203 - 11   
 Tμήμα Απονομών Συντάξεων      
 Προϊστ/νος    2421 - 097.241   2421 - 031.596
 Γραμματεία   2421 - 097.240   
 Διεθνείς Σχέσεις   2421 - 097.242   
 Διαδοχ. Ασφ. - Παρατάσεις Αναπηρίας   2421 - 097.247   
 Εισηγητές Συντάξεων   2421 - 097.243 - 45   
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.235   2421 - 097.230
 Τμήμα Πληρωμών   2421 - 097.236 - 38   
 Πληροφορίες - ΕΚΑΣ   2421 - 097.231 - 34   
 Tμήμα Oικονομικό      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.227   2421 - 039.102
 Ταμείο   2421 - 097.222 - 24   
 Συναλλακτικό   2421 - 097.225 - 26   
 Λογιστήριο   2421 - 097.227 - 28   
 Επιτροπές ΚΕΠΑ (Λ. Ειρήνης 129 - ΤΚ 38446 Ν. Ιωνία Βόλου)   2421 - 090.281   2421 - 090.211
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ