Βόλου (Περιφερειακό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Βόλου (Περιφερειακό)
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΒΟΛΟΥ - 601
( Θρακών 20 - Κουντουριώτου / 38 333 - ΒΟΛΟΣ )
Fax: 2421 - 037.818   e-mail: ikavolou@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   2421 - 025.133   
    2421 - 097.248   
 Tμήμα Διοικητικού      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.249   2421 - 037.818
 Γραμματεία   2421 - 097.250   
 Πρωτόκολλο   2421 - 097.252   
 Διαχείριση Υλικού   2421 - 097.253, 255   
 Tμήμα Eσόδων Κοινών Επιχειρήσεων      
 Προϊστάμενος   2421 - 097.276   2421 - 031.814
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος   2421 - 097.277   
 Β’/θμιος Έλεγχος   24210 - 97278   
 Ελεγκτές   2421 - 097.281 - 86   
    24210 - 97259 - 262   
 Γραμματεία Εσόδων   2421 - 097.289   
 Ασφ/κή Ενημερότητα   2421 - 097.290   
 Ειδικά Θέματα   24210 - 97288   
 Εισηγήσεις Τ.Δ.Ε.   2421 - 097.256   
 Ένδικα Μέσα   24210 - 97256   
 Tμήμα Eσόδων Oικοδομ/κών Έργων      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.265   2421 - 038.293
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος   24210 - 97269   
 Ελεγκτές   24210 - 97267 - 270   
 Υπάλληλοι   24210 - 97274 - 275   
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.215   2421 - 025.136
 Υπάλληλοι   24210 - 97214, 17   
    24210 - 97219 - 220   
    24210 - 97224   
 Tμήμα Mητρώου Aσφαλισμένων      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.202   2421 - 037.029
 Υπάλληλοι   24210 - 97203 - 204   
    24210 - 97206 - 209 - 211   
 Ανακεφαλαίωση   24210 - 97205 - 208   
 Tμήμα Απονομών Συντάξεων      
 Προϊστ/νος    2421 - 097.241   2421 - 031.596
 Γραμματεία Συντάξεων   2421 - 097.240   
 Εισηγητές Συντάξεων   2421 - 097.243 - 45   
 Διαδοχική Ασφάλιση   24210 - 97243   
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.235   2421 - 097.230
 Υπάλληλοι   24210 - 97231 - 234 - 36 - 38   
 Tμήμα Oικονομικό      
 Προϊστ/νος   2421 - 097.227   2421 - 039.102
 Υπάλληλοι   24210 - 97223 - 25 - 28 - 29   
 Ταμείο   2421 - 097.222   
 ΚΕΑΟ – Προϊστάμενος   24210 - 97210   
 Αναπληρωτής Προϊστάμενος   24210 - 97251   
 Υπάλληλοι   24210 - 97200 - 16 - 18   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ