ΑΣΦ/ΝΩΝ ΕΝΤ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΤΕ,ΕΤΕ,ΤΕ,ΕΤΒΑ &ΕΘΝΙΚΗ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Εντασσόμενα Ταμεία / ΑΣΦ/ΝΩΝ ΕΝΤ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΤΕ,ΕΤΕ,ΤΕ,ΕΤΒΑ &ΕΘΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Κ ΚΛΑΔΩΝ ΑΤΕ,ΕΤΕ,ΤΕ,ΕΤΒΑ & ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ - 164
( Δραγατσανίου 8 / 10559 - ΑΘΗΝΑ )
e-mail: ikatrape@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Προϊστάμενος Δ/νσης   210 - 33.02.131   
 Γραμματεία - Πρωτόκολλο   210 - 33.02.158   210 - 33.02.151
 Τμήμα Διοικητικού   210 - 33.02.156   
 τ. ΤΣΠ - ΑΤΕ & τ. ΤΑΠΙΛΤ      
 Προϊστάμενος   210 - 33.02.766   
 Υπάλληλοι τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ   210 - 36.21.304   210 - 33.03.196
    210 - 38.04.933   
 Υπάλληλοι τ. ΤΑΠΙΛΤ   210 - 33.02.109   
 Τμήμα Οικονομικού - Πληρωμές Πληρωμών   210 - 38.32.335   210 - 38.32.335
 Τμήμα Δ.Μ.Θ.   210 - 38.43.809   210 - 38.43.809
 Τμήμα Ανακεφαλαίωσης & Αναγνώρισης Χρόνου   210 - 32.33.121   210 - 38.43.809
 τ. ΤΣΠ - ΕΤΕ      
  Προϊστάμενος   210 - 32.33.125   210 - 33.47.690
 Υπάλληλοι   210 - 33.47.660 - 61   210 - 33.47.690
    210 - 32.56.060 - 61   
    210 - 32.56.059   
 τ. ΤΑΠΑΕ - τ. ΤAΠ - ΕΤΒΑ      
 Προϊστάμενος   210 - 32.33.125   
 Υπάλληλοι τ. ΤΑΠΑΕ   210 - 38.43.809   210 - 38.43.809
 Υπάλληλοι τ. ΤAΠ-ΕΤΒΑ   210 - 33.02.687   
 ΤΑΠΑΕ -ΕΘΝΙΚΗ (Λ.Συγγρού 103 - 105)   210 - 90.99.673   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ