Ασφ/νων Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Εντασσόμενα Ταμεία / Ασφ/νων Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ - 162
( Αγ. Κων/νου 16 / 104 31 - ΑΘΗΝΑ )
e-mail: ikatapot@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   210 - 81.10.001   210 - 81.10.004
    210 - 81.10.003   210 - 81.10.004
 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου   210 - 81.10.042   
    210 - 81.10.063   
    210 - 81.10.068   
 Γραμματεία   210 - 81.10.002   210 - 81.10.071
 Τμήμα Απονομής Συντάξεων   210 - 81.10.100   210 - 81.10.017
    210 - 81.10.007   
    210 - 81.10.013 - 16   
    210 - 81.10.022   
 Τμήμα Ανακεφαλαίωσης   210 - 81.10.140   210 - 81.10.036
    210 - 81.10.026   
    210 - 81.10.028 - 29   
    210 - 81.10.031 - 32   
    210 - 81.10.033   
    210 - 81.10.050   
    210 - 81.10.035   
    210 - 81.10.055   
    210 - 81.10.060   
 Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και Οικονομικού   210 - 81.10.170   210 - 81.10.078
       210 - 81.10.019
    210 - 81.10.120   
    210 - 81.10.021   
    210 - 81.10.024   
    210 - 81.10.037 - 38   
    210 - 81.10.043   
    210 - 81.10.046   
 Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας   210 - 81.10.200   210 - 81.10.054
    210 - 81.10.051   
    210 - 81.10.053   
    210 - 81.10.049   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ