Ασφ/νων Εντασσομένων Ταμείων ΤΣΠ - ΗΣΑΠ & ΤΣΕΑΠΓΣΟ
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Εντασσόμενα Ταμεία / Ασφ/νων Εντασσομένων Ταμείων ΤΣΠ - ΗΣΑΠ & ΤΣΕΑΠΓΣΟ
Ασφ/νων Εντασσομένων Ταμείων ΤΣΠ - ΗΣΑΠ και Εντασσομένου Κλάδου ΤΣΕΑΠΓΣΟ - 165
( Τσόχα 22 & Σούτσου / 115 21 Αθήνα )
e-mail: tseap1@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Προϊστάμενος Δ/νσης   210 - 87.05.989   
 Γραμματεία   210 - 87.05.990   210 - 87.05.941
 Τμήμα Διοικητικό      
 Προϊστάμενος   210 - 87.05.933   
    210 - 87.05.987   
 Πρωτόκολλο   210 - 87.05.902   210 - 87.05.943
 Τμήμα Ανακεφαλαίωσης & Αναγνώρισης Χρόνου Ασφάλισης      
 Προϊστάμενος   210 - 87.05.982   
    210 - 87.05.983   
    210 - 87.05.915 - 20   
    210 - 87.05.922   210 - 87.05.944
 Τμήμα Απονομών Συντάξεων ΤΣΕΑΠΓΣΟ      
 Προϊστάμενος   210 - 87.05.985   
    210 - 87.05.923 - 28   
    210 - 87.05.930   
 Τμήμα Απονομών Συντάξεων ΗΣΑΠ (Αθηνάς 67)      
 Προϊστάμενος   210 - 32.40.217   
    210 - 32.49.802   
    210 - 32.19.890   210 - 32.43.434
 Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων & Οικονομικό      
 Προϊστάμενος   210 - 87.05.981   
    210 - 87.05.903 - 05   
    210 - 87.05.908 - 10   
 Τμήμα Δ.Μ.Θ      
 Προϊστάμενος   210 - 87.05.986   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ