Διδυμοτείχου (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Διδυμοτείχου (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - 706
( Λεωνίδου 48 / 68 300 - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ )
Fax: 2553 - 020.273   e-mail: ikadidy@otenet.gr

     Τηλέφωνο     Εσωτ          FAX        
 Διευθυντής   2553 - 024.136   100   2553 - 020.273
 Γραμματεία   2553 - 022.096   140   2553 - 022.431
 Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων (Προϊστάμενος)   2553 - 022.256   110   2553 - 023.350
 Γραφείο Καθυστερήσεων - Ειδικά Θέματα   2553 - 022.668   101   
 Ελεγκτές   2553 - 022.217   102   2553 - 022.855
    2553 - 022.855   103   
 Γραφείο Κοινών Επιχειρήσεων   2553 - 022.581   104   
    2553 - 022.260   105   
    2553 - 022.526   106   
    2553 - 022.773   107   
    2553 - 022.855      
 Ελεγκτές   2553 - 022.267      
    2553 - 022.986      
    2553 - 022.972      
    2553 - 023.375      
 Τμήμα Εσόδων Οικοδ/κών Έργων   2553 - 023.369      
 Τμήμα Παροχών (Προϊστάμενος)   2553 - 022.402   120   
 Παροχές Ασθενείας   2553 - 022.492   121   
    2553 - 022.357   124   
 Παροχές Συντάξεων   2553 - 022.015   122   
 Πληρωμές Συντάξεων   2553 - 025.523      
    2553 - 022.364   126   
 Ταμείο   2553 - 022.730   127   
    2553 - 022.740   128   
 Μητρώο Ασφαλισμένων   2553 - 022.551      
 Γραμματεία ΚΕΠΑ   2553 - 025.486      
    2553 - 025.593      
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ