ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.

     Τηλέφωνο     Εσωτ          FAX          e-mail 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210 - 52.91.735/781   admkeao@keao.gov.gr
             
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ   210 - 52.91.734   734      
             
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ( Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210 - 52.91.735   mitroo@keao.gov.gr
 Προϊστάμενος Δ/νσης Μητρώου Οφειλετών   210 - 52.91.731   731      
 Τμήμα Δημιουργίας και Τήρησης Μητρώου Οφειλετών   210 - 52.91.742/747/787   742/747/787      
 Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής   210 - 52.91.740   740      
 Τμήμα Ελέγχου   210 - 52.91.739/740/837   739/740/837      
             
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ( Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210-52.91.765   diakanonismos@keao.gov.gr
 Προϊστάμενος Δ/νσης Διακανονισμού Οφειλών   210 - 52.91.766   766      
 Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης   210 - 52.91.772/789/885   772/789/885      
 Τμήμα Ελέγχου και Στατιστικής Παρακολούθησης   210 - 52.91.770/767/768/769   770/767/768/769      
 Τμήμα Ειδικών Θεμάτων   210 - 52.91.771/773/792   771/773/792      
             
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ( Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210 - 52.91.735   analysis@keao.gov.gr
 Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου   210 - 52.91.737   737      
 Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μέτρησης Απόδοσης   210 - 52.91.736/748   736/748      
 Τμήμα Ανάλυσης και Αξιολόγησης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών   210 - 52.91.745/746/788   745/746/788      
 Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων Οφειλών   210 - 52.91.743/798/786/775   743/798/786/775      
             
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210 - 52.91.709   anagkastika@keao.gov.gr
 Προϊστάμενος Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης   210-52.91.718   718      
 Α΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης   210 - 52.91.711-717   711-717      
 Β΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης   210 - 52.91.800-804/818   800-804/818      
 Γ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης   210 - 52.91.718-720/778   718-720/778      
 Δ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης            
 Τμήμα Νομικής Υποστήριξης   210 - 52.91.733   733      
 Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Εσόδων (Ποινική)   210 - 52.91.761-4   761,762,763,764   210 - 32.39.935   
             
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210 - 52.91.758   oikonomiko@keao.gov.gr
 Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης   210 - 52.91.760   760      
 Τμήμα Εσόδων και Λογιστηρίου   210 - 52.91.754/756   754/756      
 Τμήμα Προϋπολογισμού, Παρακολούθησης Λογαριασμών και Ελέγχου   210 - 52.91.753/755   753/755      
 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Γραμματείας   210 - 52.91.777/779/732   777/779/732      grammateia@keao.gov.gr
    210 - 52.91.777   777      
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( Πατησίων 12/ 106 77 - ΑΘΗΝΑ)         210 - 52.91.726   pliroforiki@keao.gov.gr
 Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής   210 - 52.91.721/722   721/722      
 Τμήμα Σχεδιασμού και Ελέγχου   210 - 52.91.723/730   723/730      
 Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας   210 - 52.91.728/729   728/729      
 Τμήμα Επικοινωνίας   210 - 52.91.724   724      
             
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ