Καβάλας (Περιφερειακό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Καβάλας (Περιφερειακό)
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ - 510
( Φιλικής Εταιρείας 6 / 65 403 - ΚΑΒΑΛΑ )
Fax: 2510.23.09.96   e-mail: ikakaval@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   2510 - 22.36.24   
    2510 - 45.05.62   
 Γραμματεία   2510 - 45.05.64   2510 - 23.09.96
 Πρωτόκολλο   2510 - 45.05.57 - 58   
 Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων   2510 - 45.05.56   
    2510 - 45.05.91 - 93   
 Τμήμα Παροχών Ασθενείας   2510 - 45.05.54   2510 - 22.32.48
    2510 - 45.05.85 - 86   
    2510 - 45.05.88   
 Tαμειακή Yπηρεσία   2510 - 83.76.66   
    2510 - 45.05.52   
    2510 - 45.05.82 -584   
    2510 - 45.05.95   
 Τμήμα Εσόδων Οικοδ/κών Έργων   2510 - 23.03.32   
    2510 - 45.05.51   
    2510 - 45.05.77 -79   
 Διαχείριση   2510 - 45.05.65 - 546   
 Λογιστήριο   2510 - 45.05.67 - 68   
    2510 - 45.05.71 - 74   
    2510 - 45.05.76   
 Ταμείο   2510 - 45.05.59   
 Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων (Φιλ. Εταιρείας 7)      
 Προϊστάμενος   2510 - 45.06.01   2510 - 23.03.63
    2510 - 45.06.02   
    2510 - 45.01.42   
    2510 - 45.05.10   
    2510 - 22.20.17   
 Α.Π.Δ.   2510 - 45.06.24 - 27   
 Τμήμα Μητρώου (Φιλ. Εταιρείας 7)      
 Προϊστάμενος   2510 - 45.06.21   2510 - 83.76.69
    2510 - 22.45.15   
    2510 - 45.06.15 - 20   
    2510 - 45.06.22 - 23   
 Τμήμα Απονομών Συντάξεων Α' (Φιλ. Εταιρείας 7)      
 Προϊστάμενος   2510 - 45.06.30   
    2510 - 22.29.67   
    2510 - 83.42.35   
    2510 - 45.06.31 - 33   
    2510 - 45.06.35 - 637   
 Τμήμα Απονομών Συντάξεων Β' (Ε.Ε. και Διμερών Συμβάσεων) (Φιλ. Εταιρείας 7)      
 Προϊστάμενος   2510 - 45.06.28   
    2510 - 22.29.66   
    2510 - 45.06.29 - 634   
    2510 - 45.06.40 - 41   
 Γραμματεία   2510 - 45.06.36   2510 - 22.29.67
    2510 - 45.06.38 - 39   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ