Καβάλας (Ν.Μ.Υ.)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Μονάδες Υγείας / Καβάλας (Ν.Μ.Υ.)
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - 989
( Φιλικής Εταιρείας 6 / 65403 ΚΑΒΑΛΑ )
Fax: 2510.23.09.98   e-mail: nmykavala@hotmail.gr

     Τηλέφωνο     Εσωτ          FAX        
 Διευθυντής   2510 - 22.37.21   450-508   
 Eλεγκτές      450-502   
       450-504   
 Προϊσταμένη Υγειον/κής   2510 - 45.05.31   450-509   
 Γραφείο Κίνησης   2510 - 45.05.63   450-506   
 Πρωτόκολλο   2510 - 23.09.97   450-543   
 Γραμματεία      450-541   
 Πνευμονολογικό      450-534   
 Ουρολογικό      450-535   
 Υπέρηχοι      450-536   
 Φυσικοθεραπευτήριο      450-537   
 Νευρολογικό      450-539   
       450-516   
 Οφθαλμολογικό      450-540   
 Χειρουργικό      450-511   
       450-512   
 Ορθοπεδικό      450-513   
       450-514   
 Παθολογικό      450-515   
       450-517   
       450-518   
       450-523   
       450-525   
 Επιτροπές ΑΥΕ      450-522   
 Επιτροπές ΒΥΕ      450-526   
 Mικροβιολογικό      450-533   
 Φαρμακευτική (Ιωνος Δραγούμη 19)      450-524   
 Καρδιολογικό      450-520   
 Δερματολογικό      450-530   
       450-511   
 Ακτινολογικό      450-529   
 Oδοντοτεχνικό      450-547   
       450-548   
       450-549   
       450-550   
 Χώρος Συνεδριάσεων      450-519   
 Τηλεφωνικό Ραντεβού   184      
 Iατρεία (Ίωνος Δραγούμη 19 - KABAΛA)         
 Προϊστάμενος   2510 - 23.09.78      
 Γραμματεία   2510 - 23.09.79      
 Σταθμός Προστασίας Mάνας και Παιδιού (Pούσβελτ & Σερδάρογλου KABAΛA)   2510 - 83.47.26      
 Φαρμακευτική (Ρούσβελτ & Σερδάρογλου)   2510 - 22.50.51      
 Ιατρεία Φιλίππων         
 Ιατρεία   2510 - 51.81.11      
 Πληροφορίες   2510 - 51.80.59      
 Tοπικό Iατρείο Eλευθερούπολης (Στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης) Εγνατίας 73 / 64 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ   2592 - 02.12.23      2592 - 02.12.22
 Ιατρεία   2592 - 02.10.33      
    2592 - 02.22.35      
    2592 - 02.22.44      
 Tοπικό Iατρείο Λιμεναρίων (Στις Διοικητικές Υπηρεσίες) Ιατρεία   2593 - 05.12.10      
 Τοπικό Ιατρείο Λιμένα Θάσου (Στις Διοικητικές Υπηρεσίες) Ιατρεία   2593 - 02.21.28      
 Tοπικό Iατρείο Xρυσούπολης (Στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης) (Kύπρου 5 / 642 00 XPYΣOYΠOΛH)   2591 - 04.70.18      2591 - 04.70.17
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ