Καλλιθέας (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Καλλιθέας (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 044
( Σκρά 45 / 17673 - KAΛΛIΘEA )
Fax: 210.95.79.269   e-mail: ikakalli@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   210 - 95.46.760   
    210 - 95.20.988   
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ                      210 - 95.79.269
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.770   
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.762-3   
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   210 - 95.80.013   210 - 95.80.013
 Προϊστάμενος  Α΄ τμήματος Εσόδων   210 - 95.46.740   
 Προϊστάμενος  Β΄ τμήματος Εσόδων   210 - 95.46.750   
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.741-9   
    210 - 95.46.751-3   
    210 - 95.46.755-9   
 Γραφείο Β/βάθμιου ΄Ελεγχου   210 - 95.46.765-6   
 Γραφείο Ομογενώς Προαιρετικής Ασφάλισης   210 - 95.46.771-2   
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.730   210 - 95.46.732
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.733-4   
 ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ                                                 210 - 95.89.715
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.710   210 - 95.89.715
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.711-4   
 Γραφείο Aνακεφαλαίωσης   210 - 95.19.996   
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.700   
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.701-5   
    210 - 95.46.707-9   
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ       
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.720   
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.721-5   
    210- 95.46.728-9   
 YΠHPEΣIEΣ ΣYNTAΞEΩN (Γρυπάρη 147  - ΤΚ 176 72  KAΛΛIΘEA)      
 Διευθυντής   210 - 95.19.996   
 A΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων   210 - 95.16.316   210 - 95.37.459
 B΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων   210 - 95.16.855   210 - 95.37.458
 Γ΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων   210 - 95.13.835   210 - 95.37.456
 Δ΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων   210 - 95.13.222   210 - 95.37.457
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων                                    210 - 95.19.995 & 95.37.457
 Προϊστάμενος   210 -95.76.522   
 Υπάλληλοι   210 - 95.16.105   
    210 - 95.76.520   
    210 - 95.76.537   
 Γραφείο Πληροφοριών  Πληρ. Συντάξεων   210 - 95.10.170   
 Γραφείο Γραμματείας   210 - 95.19.995   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ