Καλλιθέας (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Καλλιθέας (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - 044
( Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 282, τ.κ. 17675 ΚAΛΛIΘEA )
Fax: 210.95.79.269   e-mail: ikakalli@otenet.gr;ikaetam044@yahoo.com

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   210 - 95.46.760   
    210 - 95.20.988   
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ                      210 - 95.79.269
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.763   210 - 95.79.269
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.762 - 764 - 770   
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      210 - 95.80.013
 Προϊστάμενος  Α΄ τμήματος Εσόδων   210 - 95.46.740   
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.751 - 56   
 Προϊστάμενος  Β΄ τμήματος Εσόδων   210 - 95.46.750   210 - 95.46.798
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.741 - 47   
 Γραφ. Πρωτοκόλλου – Γραμματεία Εσόδων   210 - 95.46.757   
 Γραφείο Β/βάθμιου ΄Ελεγχου   210 - 95.46.765 -766   
 Γραφ. Ειδικών Θεμάτων Προαιρετικής Ασφάλισης   210 - 95.46.772   
 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.730   210 - 95.46.732
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.733, 771   
 Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων                                              210 - 95.46.712
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.710   210 - 95.46.712
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.713 - 715   
 Γραφ. Ανακεφαλαίωσης      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.717   210 - 95.19.996
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.719   
 Τμήμα Οικονομικό      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.720   210 - 95.46.722
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.721   
    210- 95.46.728   
 Τμήμα Παροχών      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.700   210 - 95.46.706
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.704, 708, 709   
 Ταμείο   210 - 95.46.722 - 23   
 B΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.812   210 - 95.46.778
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.811, 814, 797   
 Γ΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.815   210 - 95.46.796
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.789, 802   
 Δ΄ Tμήμα Aπονομών Συντάξεων      
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.813   
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.801   
 Γραμματεία Απονομών Συντάξεων      
 Πρωτόκολλο   210 - 95.46.806 - 07   210 - 95.46.726
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων                                    210 - 95.19.995 & 95.37.457
 Προϊστάμενος   210 - 95.46.783   210 - 95.46.809
 Υπάλληλοι   210 - 95.46.782 - 85   
    210 - 95.46.808   
    210 - 95.46.725   
 Γραφ. Πληροφοριών τμ. Πληρωμών Συντάξεων   210 - 95.46.779   
    210 - 95.46.786   
 ΚΕΠΑ   210 - 95.46.793 - 95   210 - 95.46.792
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ