Μεσολογγίου (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Μεσολογγίου (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - 025
( Δ. Σιδέρη 10 / 30 200 MEΣOΛOΓΓI )
Fax: 2631.022.288   e-mail: ikamesol@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   2631 - 055.910   
    2631 - 051.025   
 Γραμματεία   2631 - 055.915   2631 - 022.288
 Οικονομικό   2631 - 055.921 - 22   2631 - 055.937
 Ταμείο   2631 - 055.923   
 Τμήμα Εσόδων - Προϊστάμενος   2631 - 055.913   2631 - 027.501
 Τμήμα Εσόδων - Κοινές επιχ/σεις   2631 - 055.926 - 28   
    2631 - 055.914   
    2631 - 055.938   
 Τμήμα Εσόδων - Οικοδομές   2631 - 055.925   
    2631 - 055.931   
 Γραφείο Μητρώου   2631 - 055.934   
 Τμήμα Εσόδων - Καθυστερήσεις   2631 - 055.930   2631 -022.104
 Γραφείο Ειδικών θεμάτων   2631 - 055.927   
 Tμήμα Παροχών - Συντάξεων - Προϊστάμενος   2631 - 055.911   2631 - 055.939
 Τμήμα Παροχών - Συντάξεων - Πληρωμές Συντάξεων   2631 - 055.917 - 19   
 Πληροφορίες   2631 - 055.932 - 36   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ