Μοιρών (Παράρτημα)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Μοιρών (Παράρτημα)
ΜΟΙΡΩΝ - 309
( 25ης Μαρτίου & Λογίου 11 / 70 400 - ΜΟΙΡΕΣ )
Fax: 2892.022.296

     Τηλέφωνο   
 Διοικητικές Υπηρεσίες   
 Προϊστάμενος   2892 - 029.260
 Οικοδομές   2892 - 029.262
    2892 - 029.268
 Έσοδα   2892 - 029.265
    2892 - 029.266
 Παροχές - Μητρώο   2892 - 029.263
 Ταμείο - Καθυστερήσεις   2892 - 029.267
 Υγειονομικές Υπηρεσίες   
 Προϊστάμενος   2892 - 029.271
 Πληροφορίες   2892 - 029.272
 Καρδιολογικό Ιατρείο   2892 - 029.273
 Παιδιατρικό   2892 - 029.276
 Χειρουργικό   2892 - 029.277
 Ορθοπεδικό   2892 - 029.274
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ