Αλεξάνδρας (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Αλεξάνδρας (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - 041
( Πανόρμου και Καρύστου 7  / 11 523 - ΑΘΗΝΑ )
Fax: 210.69.24.610   e-mail: ika-alex@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   210 - 69.71.330   
 Τμήμα Διοικητικό -  (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.340   
 Γραμματεία   210 - 69.71.302   210 - 69.24.610
 Πρωτόκολλο   210 - 69.71.417   
 Διεκπεραίωση   210 - 69.71.424   
 Διαχείριση   210 - 69.71.426   
 Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ)   210 - 69.71.425   
 Computer   210 - 69.71.418   
 Είσοδος Πληροφορίες   210 - 69.71.416   
 Τμήμα Εσόδων Α΄- Κοινές Επιχειρήσεις -  (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.310   
 Βοηθός Προϊσταμένου   210 - 69.71.317   
 Γραμματεία Πρωτόκολλο   210 - 69.71.316   210 - 69.81.444
 Μητρώο Εργοδοτών   210 - 69.71.311   
 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)   210 - 69.71.307 - 09   
 Έλεγχος   210 - 69.71.318   
    210 - 69.71.321   
    210 - 69.71.331   
    210 - 69.71.328 - 29   
    210 - 69.71.375 - 76   
 Τμήμα Εσόδων Β΄-Κοινές Επιχειρήσεις (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.350   
 Βοηθός Προϊσταμένου   210 - 69.71.305   
 Έλεγχος   210 - 69.71.303 - 04   
    210 - 69.71.324 - 27   
    210 - 69.71.322 - 312   
    210 - 69.71.363 - 433   
 Β/θμιος Έλεγχος   210 - 69.71.422-3   
 Γραφείο Ειδικών Θεμάτων   210 - 69.71.379   
 Προαιρετική Ασφάλιση   210 - 69.71.381-83   
 Αναγνώριση Προϋπηρεσίας   210 - 69.71.384-85   
 Τμήμα Εσόδων Οικοδομών (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.320   210 - 69.29.381
 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)   210 - 69.71.359   
 Εκδοτήρια   210 - 69.71.362   
 Έλεγχος   210 - 69.71.357-8   
 Απογραφές   210 - 69.71.356   
 Τμήμα Οικονομικού (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.377   210 - 69.71.306
 Ταμείο   210 - 69.71.368-9   
 Λογιστήριο   210 - 69.71.374   
 Συναλλακτικό   210 - 69.71.373   
 Ασφάλεια   210 - 69.71.371   
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.355   
 Έκτακτη Περίθαλψη   210 - 69.71.349   
 Νοσοκομειακή Περίθαλψη   210 - 69.71.352 - 347   
 Ατύχημα   210 - 69.71.354   
 Υποβολή Δικαιολογητικών   210 - 69.71.346   
 Tμήμα Mητρώου (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.334   210 - 69.13.593
 Θεώρηση Βιβλιαρίων   210 - 69.71.336-7   
 Ανακεφαλαίωση   210 - 69.71.338   
 Απογραφές   210 - 69.71.341   
 Ξένος Φορέας   210 - 69.71.332   
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων Α΄ (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.401   
 Πρωτόκολλο - Πληροφορίες   210 - 69.71.300   
 Γραμματεία   210 - 69.71.301   210 - 69.13.071
 Ανακεφαλαίωση   210 - 69.71.431   
                     210 - 69.71.413-15   
 Εισηγητής   210 - 69.71.402-5   
 Tμήμα Aπονομής Συντάξεων Β΄ (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.408   
 Γραμματεία   210 - 69.71.301   
 Εισηγητής   210 - 69.71.406-7   
    210 - 69.71.409   
    210 - 69.71.411   
 Tμήμα Πληρωμών Συντάξεων (Προϊστάμενος)   210 - 69.71.389   
 Γραμματεία - Πρωτόκολλο   210 - 69.71.397   210 - 69.80.756
 Συντάξεις Γρήρατος   210 - 69.71.393   
 Συντάξεις Θανάτου   210 - 69.71.392   
 Υπαλλήλων ΝΠΔΔ - Συγχωνευθέντων Ταμείων - Αναπηρίας   210 - 69.71.391   
 Ελεγχος   210 - 69.71.432   
 Συναλλαγή   210 - 69.71.395   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ