Πλατείας Συντάγματος (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Πλατείας Συντάγματος (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - 060
( Ακαδημίας 21 / 106 71 - ΑΘΗΝΑ )
e-mail: ikasyd@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   210 - 36.76.503 - 504   
    210 - 36.25.135   
 Τμήμα Διοικητικού  (Προϊστάμενος)   210 - 36.76.500   
 Υπάλληλοι   210 - 36.76.501 - 502   210 - 36.34.026
 Α΄ Τμήμα Εσόδων      
 Προϊστάμενος   210 - 36.76.543   
 Βοηθός Προϊστάμενου   210 - 36.76.544   
 Ελεγκτές   210 - 36.76.545 - 547   
    210 - 36.76.557   
 Γραμματεία   210 - 36.76.548   210 - 36.09.767
 Β΄ Τμήμα Εσόδων                                                 
 Προϊστάμενος                      210 - 36.76.508   
 Βοηθός Προϊστάμενου                  210 - 36.76.509   
 Ελεγκτές                      210 - 36.76.510   210 - 36.28.484
    210 - 36.76.560   
 Γ΄ Τμήμα Εσόδων Ειδικά θέματα – Αρμόδιος Ασφάλισης με Εργόσημο                                             210 - 36.76.541   
 Αρμόδιος για Ασφάλιση Ξεναγών – Προϊστάμενος                          210 - 36.76.542   
 Ελεγκτές                                    210 - 36.76.559   210 - 36.28.163
 Δ΄ Τμήμα Εσόδων                                                 
 Προϊστάμενος                 210 - 36.76.533   
 Βοηθός Προϊστάμενου                 210 - 36.76.534   
 Ελεγκτές             210 - 36.76.536 - 37   210 - 36.28.183
 Γραμματεία                               210 - 36.76.540   210 - 36.28.183
 Γραφείο Οικοδομών                        210 - 36.76.529 - 530   210 - 36.76.531
 Τμήμα Β/θμιου Ελέγχου      
 Προϊστάμενος   210 - 36.76.517   
 Ελεγκτές   210 - 36.76.515 - 516   
    210 - 36.76.518   
 Γραμματεία Τ.Δ.Ε.   210 - 36.76.519   
 Τμήμα Οικονομικό      
 Προϊστάμενος   210 - 36.76.554 - 55   
 Υπάλληλοι   210 - 36.76.553 - 556   210 - 36.34.027
 Τμήμα Παροχών      
 Προϊστάμενος   210 - 36.76.522   
 Υπάλληλοι   210 - 36.76.527 - 28   210 - 36.10.939
 Τμήμα Μητρώου      
 Προϊστάμενος   210 - 36.76.565   
 Υπάλληλοι   210 - 36.76.569   210 - 36.36.203
 Τμήμα τ. ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ Προϊστάμενος   210 - 36.76.562   
 Υπάλληλοι   210 - 36.76.563 - 564   210 - 36.36.203
 Θυρωρείο - Είσοδος   210 - 36.76.571   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ