Σερρών (Τοπικό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Σερρών (Τοπικό)
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΣΕΡΡΩΝ - 515
( Πριγκ. Χριστοφόρου 25 / 62 122 - ΣΕΡΡΕΣ )
e-mail: ikaserr2002@yahoo.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   23210 - 95900   23210 - 22812
 Tμήμα Διοικητικού (Προϊστάμενος)   23210 - 95926   23210 - 95927
    23210 - 95927   
    23210 - 95941   
 Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων (Προϊστάμενος)   23210 - 95923   23210 - 95942
 Ειδικά Θέματα   23210 - 95922   
 Ελεγκτές - Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας   23210 - 95917   23210 - 24825
    23210 - 95924   
    23210 - 95928   
    23210 - 95929   
    23210 - 95933 - 34   
    23210 - 95944   
 Τμήμα Μητρώου Ασφ/νων (Προϊστάμενος)   23210 - 95921   23210 - 95937
 Υπάλληλοι   23210 - 95919 - 20   
 Τμήμα Οικοδομοτεχνικών Έργων (Προϊστάμενος)   23210 - 95913   23210 - 95937
 Υπάλληλοι   23210 - 95931 - 32   
    23210 - 95937   
 ΚΕΑΟ   23210 - 95930   
 Τμήμα Παροχών Ασθενείας (Προϊστάμενος)   23210 - 95912   23210 - 95909
 Υπάλληλοι   23210 - 95935 - 36   
 Τμήμα Απονομών Συντάξεων   23210 - 95943   23210 - 95946
    23210 - 95946   
 Τμήμα Οικονομικό (Προϊστάμενος)   23210 - 95909   23210 - 95909
 Υπάλληλοι   23210 - 95908   
    23210 - 95911   
 Ταμείο   23210 - 95910   
 Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων (Προϊστάμενος)   23210 - 95914   23210 - 95940
 Υπάλληλοι   23210 - 95915 -16   
    23210 - 95940   
 ΚΕΠΑ   23210 - 95918   23210 - 95937
    23210 - 95945   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ