Τρίπολης (Περιφερειακό)
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Τρίπολης (Περιφερειακό)
ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - 105
( 2ο χλμ Ε.Ο. Τρίπολης - Σπάρτης / 22 100 - ΤΡΙΠΟΛΗ )
Fax: 2710.23.77.80   e-mail: ikatrip@otenet.gr

     Τηλέφωνο     Εσωτ          FAX          e-mail 
 Διευθυντής   2710 - 39.19.01         
             2710 - 22.30.02               
 Τμήμα Διοικητικού                 
 Προϊστάμενος   2710 - 39.19.00      2710 - 23.77.80   
 Πρωτόκολλο   2710 - 39 19.70         
 Γραμματεία   2710 - 39.19.35         
 Γραμματεία Τ.Δ.Ε.   2710 - 39.19.71         
 Προσωπικό Ασφαλείας   2710 - 39.19.44         
 Τμήμα Εσόδων                           
 Προϊστάμενος   2710 - 39.19.47      2710 - 39.19.68   
 Οικοδομικά Έργα   2710 - 39.19.41         
 Υπάλληλοι   2710 - 39.19.50         
 Τμήμα Συντάξεων - Προϊστάμενος   2710 - 39.19.55         
 Εισηγητές   2710 - 391.951,52         
 Tμήμα Παροχών Aσθενείας                   
 Προϊστάμενος   2710 - 39.19.56         
    2710 - 39.19.40         
 Πληρωμές Συντάξεων   2710 - 39.19.95 - 61         
 Γραμματεία Συντάξεων   2710 - 39.19.80         
 Tμήμα Oικονομικού            
 Προϊστάμενος   2710 - 39.19.05      2710 – 23.41.33   
 Μισθοδοσία - Συναλλακτικό Ταμείο   2710 - 39.19.76         
    2710 - 39.19.69         
    2710 - 39.19.33         
    2710 - 22.28.04         
 Γραφείο Μητρώου                     
 Προϊστάμενος   2710 - 39.19.75         
 Ανακεφαλαίωση Συντάξεων Θεωρήσεις βιβλιαρίων   2710 - 39.19.58,62,63         
    2710 - 39.19.63         
 Διαδοχική Ασφάλιση   2710 - 39.19.78         
 Τμήμα ΚΕΑΟ – Προϊστάμενος   2710 - 39.19.73      2710 - 39.19.37   tripoli@keao.gov.gr
 Υπάλληλοι   2710 - 39.19.71         
    2710 - 39.19.59         
    2710 - 39.19.94         
    2710 - 39.19.81         
    2710 - 39.19.42         
    2710 - 39.19.66         
    2710 - 39.19.57         
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ