Κηφισιάς
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Τηλεφωνικός Κατάλογος / Υποκαταστήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ / Κηφισιάς
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - 020
( Λεωφ. Κηφισίας 270 / 14563 - ΚΗΦΙΣΙΑ )
Fax: 210 - 62.34.521   e-mail: ikakif@otenet.gr

     Τηλέφωνο            FAX        
 Διευθυντής   210 - 62.32.711   210 - 62.34.521
 Γραμματεία - Πρωτόκολλο   210 - 62.34.762-63   
 Τμήμα Οικονομικό   210 - 62.34.234   
 Ταμείο   210 - 62.34.231-32   
 Τμήμα Παροχών Συντάξεων(Προϊστάμενος)   210 - 62.34.768   
 Παροχές   210 - 62.34.764-65   
 Πληρωμές Συντάξεων   210 - 62.34.766-67   
    210 - 62.36.237   
 Τμήμα Μητρώου(Προϊστάμενος)   210 - 62.34.713   
 Μητρώο   210 - 62.34.711   
    210 - 62.34.714 - 15   
 Τμήμα Εσόδων(Προϊστάμενος)   210 - 62.34.253   210 - 62.30.019
 Tμήμα Eσόδων Kοινών Eπιχειρήσεων   210 - 62.32.125   
    210 - 62.34.251-52   
    210 - 62.34.254 -58   
 Tμήμα Eσόδων Oικοδομοτεχνικών Έργων(Προϊστάμενος)   210 - 62.34.523   210 - 62.36.212
 Τμήμα Εσόδων Οικοδομοτεχικών Έργων   210 - 62.34.524-26   
    210 - 62.34.528-29   
    210 - 62.36.212   
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ