Ωρες συναλλαγής
Επικοινωνία
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Ώρες συναλλαγής Διοικητικών Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Επικοινωνία / Ωρες συναλλαγής
Ώρες εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με βάση την υπ'αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/25836/31.12.13 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ165/τ.Β΄/30.01.2014), με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και το άρθρο 34 παρ.2 του Ν.4194/27-9-2013, οι ώρες εισόδου του κοινού στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίσθηκαν ως εξής:

Α΄. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ

 1. Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης: Από 07:30 έως 15:00


 2. Λοιπές Υπηρεσίες της Διοίκησης: Από 12:00 έως 15:00


 3. Κεντρικό Ταμείο: Από 08:00 έως 13:30


 4. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Από 10:00 έως 14:00

Β΄. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
[Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Παραρτήματα και Α και Β Περιφερειακά Κ.Ε.Α.Ο. Αθήνας, Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Πειραιά και Περιφερειακό Κ.Ε.Α.Ο. Θεσσαλονίκης (Πρώην Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)]:

 1. Γραφεία Γενικού Πρωτοκόλλου: Από 07:30 έως 15:00


 2. Λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες: Από 08:00 έως 14:00


 3. Ταμεία: Από 8:00 έως 13:30


 4. Γραφεία Πρωτοκόλλου Υπηρεσιών Συντάξεων: Από 07:30 έως 14:00


 5. Οι υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων καθώς και οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις και στο Περιφερειακό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών: Καθημερινά 11:00 έως 14:00, εκτός Τετάρτης


 6. Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης: Από 7:30 - 15:00


 7. Ώρες εισόδου δικαστικών επιμελητών: Καθημερινά 08.00 έως 14.00

  Η είσοδος σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό.

Σχετικές οι Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ : 3/2012 και 15/2014 καθώς και το υπ'αριθμ. πρωτ. Γ99/59/2013 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών».
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ