Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διμερείς Διεθνείς Συμβάσεις - Συχνές Ερωτήσεις
Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - 'Εντυπα αιτήσεων για συνταξιοδότηση ανά Σύμβαση
 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
 ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 ΗΠΑ
 ΚΑΝΑΔΑΣ
 ΚΕΜΠΕΚ
 ΛΙΒΥΗ
 Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ
 ΟΝΤΑΡΙΟ
 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
 ΣΥΡΙΑ
Αίτηση διαπίστωσης χρόνου εξωτερικού (για διμερείς συμβάσεις)
'Εντυπα Βεβαίωσης Ζωής
 
Αρχική σελίδα / Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Κοινωνική Ασφάλιση στην Ε.Ε.

Διαφημιστική Καμπάνια για τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης στην Ε.Ε. - Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Iσχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε.

Δημόσιος Κατάλογος των Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμοστέας Νομοθεσίας στην Ε.Ε, στον Ε.Ο.Χ. και στην Ελβετία

Οργανισμός απονομής συντάξεων Γερμανίας

Αλλαγές της γερμανικής νομοθεσίας σε θέματα συντάξεων

SOLVIT (επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές)


Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63/09: Πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/10: Εφαρμογή νέων κοινοτικών Κανονισμών για συνταξιούχους, μέλη οικογενείας τους και μέλη οικογένειας εργαζομένων, που κατοικούν στην Ελλάδα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/10: Εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών 883/04 και 987/09 σε σχέση με την απόδοση των δαπανών περίθαλψης μεταξύ των φορέων των κρατών μελών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/10: Οδηγίες για την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων Κανονισμών 883/04 και 987/09. Έναρξη ισχύος 1η Μαΐου 2010.


Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕK) αριθ. 883/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004
για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009
για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 988/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και τον καθορισμό του περιεχομένου των παραρτημάτων του

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ