Λιβύη
Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης
Διμερείς Διεθνείς Συμβάσεις - Συχνές Ερωτήσεις
Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - 'Εντυπα αιτήσεων για συνταξιοδότηση ανά Σύμβαση
 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
 ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 ΗΠΑ
 ΚΑΝΑΔΑΣ
 ΚΕΜΠΕΚ
 ΛΙΒΥΗ
 Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ
 ΟΝΤΑΡΙΟ
 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
 ΣΥΡΙΑ
Αίτηση διαπίστωσης χρόνου εξωτερικού (για διμερείς συμβάσεις)
'Εντυπα Βεβαίωσης Ζωής
 
Αρχική σελίδα / Θέματα Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης / Νομοθεσία - Εγκύκλιοι ανά Σύμβαση: Λιβύη
ΛΙΒΥΗ
 ΕΓΚ 60/1991: Κοινοποίηση κειμένου της αναθεωρημένης Ελληνο-Λιβυκής Συμφωνίας

 ΕΓΚ 8/1992: Εφαρμογή της Ε/Λιβυκής Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας

 ΕΓΚ 28/1992: Αναγνώριση ως συντάξιμου στο ΙΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1469/84 χρόνου απασχόλησης στη Λιβύη

 ΕΓΚ 83/1992: Εφαρμογή της Ε/Λιβυκής Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας. Κοινοποίηση κειμένου Διοικητικού Κανονισμού και Υπουργικής απόφασης

 ΕΓΚ 71/1993: Εφαρμογή της Ελληνο-Λιβθκής Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλεια. Κοινοποίηση κειμένου Υπουργικής Απόφασης

 ΓΕΝ ΕΓΓΡ Δ61/21-07-2000: Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 68/2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.1469/1984 για την αξιοποίηση χρόνου προαιρετικής ασφάλισης ή χρόνου που αναγνωρίζεται συντάξιμος με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 αντίστοιχα του ίδιου νόμου

 ΕΓΚ 26/2001: Κοινοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 68/2000, σχετικά με την εφαρμογή του αρθρ. 8 του Ν. 1469/84 για την αξιοποίηση χρόνου προαιρετικής ασφάλισης ή χρόνου που αναγνωρίζεται συντάξιμος με τις διατάξεις των αρθρ. 1 και 5 αντίστοιχα του ίδιου νόμου

 ΓΕΝ ΕΓΓΡ Δ45/22/14-04-2005: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κ.Α ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΒΥΗ Αίτηση μεταφοράς εισφορών από Λιβύη

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ