ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΣ - ΙΚΑ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


 Α' ΦΑΣΗ
Εξάπλωση σε Τοπικά - Περιφερειακά Υποκαταστήματα
Εξάπλωση σε Παραρτήματα
Αναστολή λειτουργίας Παραρτημάτων
Αναστολή λειτουργίας Υποκαταστημάτων


Εξάπλωση Λογισμικού Ασφαλιστικών Εισφορών (Β1 Φάσης) σε Υποκαταστήματα
Εξάπλωση Λογισμικού Ασφαλιστικών Εισφορών (Β1 Φάσης) σε Παραρτήματα
Εξάπλωση Βοηθητικής Λογιστικής - Διαχείρισης Αποθεμάτων
Εξάπλωση Λογισμικού Συντάξεων
(WORKFLOW - Ανακεφαλαίωση - Απονομές Συντάξεων)
Εξάπλωση Λογισμικού Υγείας (Ανοικτή Περίθαλψη - Συμβάσεις)


 Επιστροφή |  Κορυφή