Θέματα Συντάξεων
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Θέματα Συντάξεων
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Θέματα Συντάξεων

Ασφαλισμένος πριν από την 1/1/1993, που επιθυμεί να κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις του έτους 2011 με αναγνώριση πλασματικών χρόνων που αντιστοιχούν σε 48 μήνες, έχει αναγνωρίσει βάσει των διατάξεων του ν. 1539/1985 (χρόνος πολιτικών προσφύγων) 1.300 ημέρες ή 52 μήνες.
Έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο των άρθ. 39 & 40 του ν. 3996/2011
και πόσο;


Επειδή ο χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίστηκε από πολιτικούς πρόσφυγες με το ν. 1539/85 δεν συμπεριλαμβάνεται στους χρόνους που συνυπολογίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου χρόνου, έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον πλασματικό χρόνο, που αντιστοιχεί σε 48 μήνες.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2017 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ