Θέματα Συντάξεων
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Θέματα Συντάξεων
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Θέματα Συντάξεων

Τέκνο που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου ή ο γονέας του λαμβάνει για αυτό προσαύξηση στη σύνταξή του, συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του πριν λήξει το σχολικό έτος(30/6). Από πότε δικαιούται επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω θανάτου ή της προσαύξησης σε περίπτωση σπουδών του και ποιες σχολές δικαιολογούν αυτές τις παροχές;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 6 & 7 του ν. 4019/2011 προβλέπεται αναδρομική καταβολή της σύνταξης λόγω θανάτου ή της προσαύξησης στη σύνταξη, από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας, εφόσον προσκομισθεί Βεβαίωση από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, ή Ι.Ε.Κ., ή από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης βαθμίδας του εξωτερικού από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή του τέκνου για φοίτηση σε κάποιο από τα ανωτέρω Ιδρύματα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που θα κατατεθεί η αίτηση με την οποία προσκομίζεται η βεβαίωση.

Στην περίπτωση που πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη, να φέρει την Επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE) για χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ή προξενική επικύρωση και να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου ότι οι σπουδές πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

(σχετικές εγκύκλιοι: 112/2007, 31/2011, 36/2010).
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ