Θέματα Συντάξεων
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Θέματα Συντάξεων
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Θέματα Συντάξεων

Είμαι συνταξιούχος, πρώην υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΝΠΔΔ ή δικαιούχου σύνταξης αυτού (π.χ. χήρα, ανήλικο ή σπουδάζον τέκνο ή άγαμη θυγατέρα). Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία να απευθύνω ερώτημα, σχετικά με πάσης φύσεως επιδόματα, που δικαιούμαι (π.χ. επίδομα σπουδών ή αναπηρίας);

α)Οι συνταξιούχοι, πρώην υπάλληλοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΝΠΔΔ, που έχετε επιλέξει να συνταξιοδοτηθείτε με τις κοινές διατάξεις του Α.Ν.1846/51, καθώς και οι δικαιούχοι σύνταξης αυτών, θα πρέπει να απευθύνετε τα ερωτήματά σας, σχετικά με την καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων, στα κατά τόπους υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β)Οι συνταξιούχοι, πρώην υπάλληλοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΝΠΔΔ, που έχετε επιλέξει να συνταξιοδοτηθείτε με το ειδικό καθεστώς του Ν.3163/55 (δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις), καθώς και οι δικαιούχοι σύνταξης αυτών, θα πρέπει να απευθύνετε τα ερωτήματα σας, σχετικά με την καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων, στη Διεύθυνση Συντάξεων Προσωπικού ΝΠΔΔ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ