Γενικά
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Γενικά

Τι είναι ο Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.);

Είναι οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους διενεργούνται οι διαγωνισμοί και εκτελούνται οι συμβάσεις των προμηθειών των φορέων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ΄ ύλην αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Ν. 2286/95. Ο Κ.Π.Δ. θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα. Στο Ν. 2286/95 προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή στις διατάξεις του Κ.Π.Δ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ