Γενικά
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Γενικά

Τι είναι η διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών;

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για τα οποία η υλοποίηση της προμήθειας (σύναψη & εκτέλεση σύμβασης) θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Προμηθειών & Χ.Υ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, προτού θεωρηθούν αρμοδίως, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ http://www.ika.gr/gr/infopages/supplies/techpro.cfm και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, τίθενται υπόψη της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ