Γενικά
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Γενικά

Με ποιο τρόπο γίνεται αποκλεισμός προμηθευτή από τις διαδικασίες των δημοσίων προμηθειών;

Εφ’ όσον προμηθευτής δεν τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση, στη συνέχεια με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, μπορεί να αποκλεισθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/1995
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ