Γενικά
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Γενικά

Τι είναι η απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου;

Είναι η απόφαση που εκδίδει η Δ/νση Προμηθειών & Χ.Υ. , μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών και ακρόαση του προμηθευτή ενώπιον της Επιτροπής. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 34 (Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου) του Κ.Π.Δ. ( Π.Δ. 118/07). Στον έκπτωτο προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ