Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Τι είναι η διακήρυξη Διαγωνισμού;

Είναι η κανονιστικού χαρακτήρα διοικητική πράξη (απόφαση) που περιέχει τα στοιχεία του προς προμήθεια είδους και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού που δεσμεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και υποψήφιοι προμηθευτές).

Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή του Ν. 3886/10 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/12), καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ