Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών

Είναι η -κατόπιν ενημέρωσης των ενδιαφερομένων-διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών μόνο των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά και οι οποίοι διατηρούν σε ισχύ την προσφορά τους για τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργείται από την Επιτροπή Προμηθειών, η οποία, αφού αποσφραγίσει, μονογράψει, καταμετρήσει, σφραγίσει και διατρήσει τις προσφορές, τις παραδίδει σε υπάλληλο της Δ/νσης Προμηθειών & ΧΥ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ